Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pohádky o vílách

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Zoufale toužil po kráse obklopující svět a toužil po lásce, která by ho objala v náručí, jako by byla ochranným křídlem. Tak začaly pohádky o vílách, bytostech plných kouzel a nezměrné moudrosti, které vytvářejí svět, jaký si člověk přeje, aby v něm mohl snít. Tyto skvostné příběhy fascinují po celém světě, ale nejvíce jsou spojeny s krásným Českem, kde se víly projevují v místech, která se zdají být ztracená za hranicemi času a zcela zapomenuta.“

Once upon a time, in the enchanting land of Czechia, the tales of the faeries, or „Pohádky o vílách,“ were widely known and beloved by all. These tales were not just mere stories, but rather an insight into the magical realms that only existed beyond the reach of the human world. The faeries were said to be kind, gentle creatures that would often playfully help humans in their time of need, protecting them from harm and assisting them along their journey.

H2 – „Víly – Strážkyně lesů a rostlin“

The faeries, also known as „víly,“ were known for their majestic appearance and magical abilities. They were the guardians of the forests and all living things that dwelled within them. Often, they would interact with the animals who lived within the woods, sharing secrets and stories that only they knew.

H3 – „Půvabná víla Aneta“

One particular faery that was adored by all was Aneta. Known for her captivating beauty and her kind heart, Aneta was the epitome of what a true faery represented. Her long golden hair flowed behind her as she fluttered from one flower to the next, every step accompanied by the sweet melodies of the birds that would sing in her presence.

H3 – „Záchrana od udatných víl“

Not all tales of the faeries were as lighthearted, though. For instance, there was a time where a young girl was lost in the woods, miles away from home. Night was setting in, and her family had begun to worry about her safety. That’s when the faeries stepped in, using their magical abilities to guide the young girl towards safety. They led her through the dense foliage and the raging waters of a nearby river, never leaving her side until she was reunited with her family.

H2 – „Magické kouzla“

The faeries were known for their magic and would often use it to playfully interact with humans. They would cast spells on humans who visited their homes, making them fall asleep or forget what had happened while in the presence of the faeries. In one tale, a man was so enraptured by the beauty of a faery that he was unable to leave her side. He begged and pleaded for her to take him with her, but she explained that he was human and could not exist in the world beyond the woods.

H2 – „Druzičky víl“

There were some humans, nonetheless, who were able to gain favor with the faeries and become their companions. These humans were gifted with the knowledge of the faeries and were able to enter their world. They became protectors of the forests, ensuring that no harm came to the delicate balance of the enchanted world that existed beyond the human realm.

H3 – „Láska mezi vílou a člověkem“

In some rare instances, faeries even fell in love with humans. This was a forbidden love, though, as the two worlds could not be merged together. In one tale, a faery fell in love with a human and would often visit him in his dreams. The two would chat and laugh together, but they knew deep down that their love could never be. The faery would often weep, watching from afar as the human lived his life, always wishing and hoping for a chance to be with him.

H2 – „Konec pohádky“

Alas, all good things must eventually come to an end, and that includes the tales of the faeries. The world in which they lived slowly began to fade away, and the faeries vanished with it. But their memories and the enchanting stories that were passed down through generations remain, reminding us of a world filled with magic and wonder.

In conclusion, the tales of the faeries, or „Pohádky o vílách,“ hold a special place in the hearts of Czechs. Their stories are a testament to the power of magic and love, reminding us of the beauty that exists beyond the mundane reality of our everyday lives.

Ponaučení z Pohádky o vílách

V České zemi byli víly známy a milovány za své kouzelné schopnosti a krásu. Byly strážkyně lesů a chránily všechna živá stvoření, která v nich žila. Někdy přicházely na pomoc i lidem, když se ocitli v nouzi.

Jednou se ztratila malá dívka v lese, daleko od domova. V noci se měla smiřovat s tím, že ji nikdo nenajde. V té chvíli se objevily víly a s jejich kouzly ji dokázaly bezpečně přivést domů. Víly také uměly zaklínat lidi, kteří se u nich objevili, aby zapomněli na vše, co se stalo.

Někteří lidé se však s vílami sblížili a stali se jejich druhy. Ti měli v sobě kus kouzla a pomáhali chránit lesy a zvířata, která v nich žila. V některých mýtech se dokonce víly zamilovaly do lidí, ale to bylo zakázané a jejich lásku nemohly nikdy realizovat.

Námětem pohádek o vílách je tedy kouzlo a láska, které jsou stále nedílnou součástí českých tradic a připomínají nám, že svět může být plný magie a zázraků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka