Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pohádka o radkovi a mileně

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna stvoření, Radka a Mileně. Tyto dvě bytosti žily v zemi plné záhad a kouzel, kde se setkávaly princezny, draci a další pohádkové postavy. Jednoho dne se setkaly a okamžitě v sobě našly nesmírnou přitažlivost. Avšak, jak to tak bývá v pohádkách, jejich láska byla ohrožena nesmírnými překážkami a nebezpečím, které neustále číhalo na ně v jejich dobrodružstvích. Pohádka o Radkovi a Mileně je příběh o silné lásce, statečnosti a vítězství nad křivdou.

Pohádka o Radkovi a Mileně

Once upon a time, in a faraway land, there lived a young man named Radek. Radek was a simple man who enjoyed the simple pleasures in life. He lived in a small village surrounded by beautiful forests and lush green fields. Radek was known for his kind heart, hard work, and love for nature. One day, while walking through the forest, Radek stumbled upon a beautiful meadow with a pond in the center. There, he saw the most beautiful maiden he had ever seen. Her name was Milena, and she was the daughter of the forest queen.

Radkova statečnost

Radek was not afraid to approach Milena, and they quickly fell in love. However, their love was not meant to be, as the forest queen did not approve of their relationship. She believed that humans and forest creatures should never mix, and she forbade Milena from seeing Radek. But Radek was determined to win Milena’s heart and prove to the forest queen that they were meant to be together.

Radkovo putování

Radek decided to go on a journey to seek the help of a wise old man who lived at the edge of the forest. The old man had a reputation as a great healer and advisor, and Radek hoped that he could help him find a way to win Milena’s hand. He packed some food and water and set off on his journey, determined to face any obstacles that came his way.

Radkova vytrvalost

Along the way, Radek faced many challenges. He had to cross rivers, climb mountains, and fight off dangerous creatures, but he did not lose heart. He knew that his love for Milena was stronger than any obstacle he might face, and he pressed on. Finally, he arrived at the wise old man’s hut, tired but determined.

Radekův boj s lesní královnou

The old man listened patiently to Radek’s story and offered him some advice. He told him that the forest queen was not evil but had a deep fear of humans. He advised Radek to try and win her trust by showing her kindness, respect, and generosity. Radek knew that this would not be easy, but he was ready for the challenge.

The forest queen was not willing to listen to Radek at first, but he did not give up. He brought her gifts, helped her with her tasks, and showed her the beauty of the human world. Slowly, the forest queen began to trust him, and he was able to convince her to allow him to see Milena.

Radekovo vítězství

Radek returned to Milena, and they were overjoyed to be together again. The forest queen had also come to appreciate Radek’s kindness, and she gave her blessing to their relationship. Radek and Milena married and lived happily ever after. They had children, and their love for each other and for the forest only grew stronger with each passing day.

Závěr

And so, the story of Radek and Milena became a legend in the land. They were a symbol of hope, perseverance, and love. They showed that even the most difficult obstacles could be overcome with hard work, kindness, and a pure heart. Their story inspired many others to follow in their footsteps and to see the beauty in both the human and natural worlds.

Ponaučení z Pohádka o radkovi a mileně

Pohádka o Radkovi a Mileně vypráví příběh mladého muže jménem Radek, který žil v malé vesnici obklopené krásnými lesy a zelenými loukami. Jednoho dne narazil na nádhernou louku s rybníkem, kde potkal nejkrásnější dívku, jakou kdy viděl. Její jméno bylo Milena a byla dcerou lesní královny. Zamilovali se a rozhodli se být spolu navzdory tomu, že lesní královna jejich vztah neschvalovala. Radek se vydal na cestu za moudrým starcem, aby získal jeho pomoc v získání lesní královny na svou stranu. Během cesty Radek musel překonávat mnoho překážek, ale neztrácel odhodlání a přemohl je. Nakonec se mu podařilo získat lesní královninu důvěru a povolení vidět Milenu.

Tato příběh ukazuje, jak důležitá je statečnost, vytrvalost a láska. Radek a Milena překonali mnoho překážek díky tomu, že nikdy neztráceli víru a drželi se svých hodnot. Jejich příběh také ukazuje, jak důležité je ukázat druhým laskavost, respekt a štědrost, aby mohlo dojít ke sblížení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka