Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pohádka o putování

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Bylo nebylo, v jedné krásné zemi žil kluk jménem Petr. Ten měl velkou touhu poznat svět, který se rozprostírá mimo hranice jeho vesnice. Jednoho dne se rozhodl vydat na putování, aby objevil nové místa a zažil dobrodružství. Vyrazit na cestu nebylo snadné, ale Petr byl odhodlaný a neposedný. Co ho ale čeká v dalekých krajích a co všechno se naučí, se dozvíte v naší pohádce o putování.“
Once upon a time, in a far-off land, there lived a young girl named Anna. Anna was a restless soul, always longing for adventure and opportunities to explore. One day, she decided to set out on a journey to see the world beyond her village. Her mother, who was worried about her safety, told her to beware of the dangers that lurked in the forest.

Anna reassured her mother that she would be careful and set off with a light heart. As she walked through the forest, she was amazed by the sight of tall trees, colorful flowers, and the chirping of birds.

H2: The Meeting with the Wise Owl

As she wandered further into the forest, she came across a wise old owl perched on a branch. The owl took pity on her and offered to be her guide, warning her of the dangers ahead. Anna thanked the owl and continued on her journey.

H2: The Mysterious Cave

Anna soon came across a dark cave, and curious as she was, decided to explore it. Inside, she discovered a hidden treasure and was overjoyed. However, her happiness was short-lived as she realized that she was not alone in the cave. A group of robbers appeared, demanding she hand over her treasure.

H3: The Intervention of the Fairy

Just as the robbers were about to take everything from Anna, a fairy appeared and stopped them. The fairy offered to help Anna on her journey and led her to a magnificent castle, where a kind and wealthy king resided.

H2: The Grateful King

The king, impressed by Anna’s courage, offered her a permanent position in his castle. Anna was grateful for the opportunity but knew that her journey was not yet over. She politely declined the offer and continued on her journey.

H2: The Forest of Illusions

Anna came across a dense forest, which she soon realized was the Forest of Illusions. The forest was filled with magical wonders, but it was difficult to navigate. Anna got lost in the forest and found herself in a parallel universe.

H3: The Help of the Loyal Horse

Anna was lost and alone in the parallel universe, but she did not lose faith. She soon learned that the only way to leave the parallel universe was to ride the loyal horse of the kingdom, a horse that only a true and pure heart could mount. Anna’s pure heart gained the trust of the horse, and they rode back to her original universe.

H2: The Triumph

Anna was overjoyed to be back in her world, but she knew that she had changed. She had become wiser and stronger from her journey. Anna continued traveling, meeting new people, and seeing new places. She found a purpose in her adventures and knew that it was her destiny to continue exploring and learning.

H2: The End

And so, Anna’s journey came to an end, but her story lived on. Her tale became a legend, inspiring people to seek adventure, follow their hearts, and never give up on their journey. Her courage and perseverance earned her a place in history as a true explorer, and her legacy lived on.

Ponaučení z Pohádka o putování

Dávno, v daleké zemi, žila mladá holka jménem Anna. Anna byla neklidná duše, vždy toužící po dobrodružstvích a příležitostech k průzkumu. Jednoho dne se rozhodla vydat na cestu, aby viděla svět za hranicemi její vesnice. Její matka, která se obávala o její bezpečnost, jí řekla, aby si dávala pozor na nebezpečí, která číhají v lese. Anna ji ujistila, že bude opatrná a vyrazila s lehkým srdcem.

Když procházela lesem, byla ohromena pohledem na vysoké stromy, barevné květiny a pískání ptáků. Jak se toulala dál do lesa, narazila na moudrého, starého sovu, sedícího na větvi. Sova se slituje s Annou a nabídne se, že ji bude jejím průvodcem, varujíc ji před nebezpečím. Anna poděkovala sově a pokračovala dál na své cestě.

Brzy narazila na temnou jeskyni a zvědavostí pohnána se rozhodla ji prozkoumat. Uvnitř objevila skrytý poklad a byla nadšená. Její radost však trvala jen krátce, když si uvědomila, že v jeskyni není sama. Vojáci se objevili a požadovali, aby jí předala svůj poklad. Právě když se vojáci chystali Anně vzít vše, objevila se kouzelnice a zastavila je. Kouzelnice Anně nabídla svou pomoc a vedla ji do nádherného hradu, kde žil dobrý a bohatý král.

Král byl ohromen Anninou odvahou a nabídl jí trvalé místo v jeho hradu. Anna byla vděčná za možnost, ale věděla, že její cesta ještě nekončí. Slušně odmítla nabídku a pokračovala dál na své cestě.

Anna narazila na hustý les, který brzy zjistila byl Lesem Iluzí. Les byl naplněn magickými zázraky, ale bylo v něm obtížné se zorientovat. Anna se v lese ztratila a ocitla se v paralelním vesmíru. S pomocí věrného koně z království, koně, na které se mohou jen skutečně čistá a čestná srdce přisadit, se jí podařilo vrátit zpět do jejího světa.

Anna byla nadšená, že je zase zpátky ve svém světě, ale věděla, že se změnila. Z její cesty se stala nejen zkušenost, ale také motivace a inspirace pro lidi, aby hledali dobrodružství a následovali svá srdce, nikdy nevzdávali svou cestu. Její odvaha a vytrvalost jí vysloužily místo v historii jako skutečný objevitel a její odkaz bude i nadále pokračovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka