Krátké české pohádky před spaním pro děti

Co je bajka a pohádka

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Byla jednou jedna kouzelná země, plná tajemství a fantazie, kde se Bajky a Pohádky staly součástí každodenního života. Mezi vznešenými hradby a kouzelnými lesy se odehrávají neuvěřitelné příběhy, které vždy vyvolávají úsměv na tvářích diváků. Připravte se na cestu plnou dobrodružství a napětí, neboť přichází příběh, který vám přinesou Co je bajka a pohádka.“
H2: Co je bajka a pohádka?

Jednoho dne se v lese setkali zajíc a ježek. Zajíc se zeptal: „Copak je to za tajemnou věc, kterou všichni zvířata z lesa tolik milují a obdivují?“ Ježek odpověděl: „To je což je že, bajka a pohádka. Ty nevíš, co to je?“

H3: Původ slov bajka a pohádka

Bajka a pohádka jsou dva z nejstarších typů České literatury. Slovo „bajka“ pochází z řeckého slova „beefja“ což znamená řeč, mluva, zpráva. Tento typ literatury se objevil v antice. Slovo „pohádka“ pochází ze slova „poha“ což znamená něco jako výroky, vyprávění a šíření zábavy. První biblické příběhy mají také povahu bajek, kdy se zvířata chovají jako lidé.

H3: Charakteristika Bajek a Pohádek

Bajky i pohádky jsou krátké a symbolicky pojaté příběhy s nájezdy na rozličné témata. Bajky se zpravidla zabývají především nějakým mravním ponaučením, chováním vůči druhým a ve společnosti, ale také dokážou být satirické a někdy i vynalézavé. Bajky se často ukazují v podobě přirovnání, kdy se lidské vlastnosti připisují zvířatům.

Pohádky jsou pro změnu obecnějšího charakteru a slouží k výchově dětí a k propagaci nějakých představ a norem, stejně jako k rozvíjení fantazie. Pohádky bývají podobně jako bajky alegorické, s pomocí symboliky předávají dětem nějaké ponaučení. Pohádky nejsou pouze pro děti, ale i pro dospělé kdo mohou najít v nich mnohem více než jen pohádkový příběh.

H3: Oblíbené Bajky a Pohádky

Mezi nejslavnější české bajky a pohádky patří:

– Bajky Krylovovy
– Divoké keře
– O Oslu, který si šel pro jehlu
– Kašpárek
– Tři oříšky pro Popelku
– Pyšná princezna
– Království potravin

Tyto příběhy přinášejí jak úsměvy, tak i ponaučení a jsou to velmi významné části české kultury.

H2: Co jsou to báje a legendy?

V podstatě se jedná o podobný žánr jako bajky a pohádky, ale o něco více zaměřené na bohy, přírodní síly a obvykle vyprávějí o událostech v minulosti.

H3: Původ slov báje a legendy

Slovo „báje“ se používá od dob Homéra jako pojmenování pro všechny příběhy o bozích a mýty a původ slova „legenda“ pochází od latinského slova „legere“, znamená „číst“.

H3: Oblíbené báje a legendy

Mezi nejvíce významné báje a legendy patří:

– Krásné máry
– Perchta
– Cárské záhrady
– Jan svědutělník
– Libuše

Tyto příběhy nejen, že poskytují pohodu, ale také uspokojují zájmy mnoha lidí a poskytují cenné informace o historii.

H2: Co je rozdíl mezi bajkou, pohádkou, bájí a legendou

I když se tyto literární žánry liší, mají v sobě celou řadu společného.

– Bajky i pohádky jsou krátké příběhy.
– Bajky i pohádky mají nějaký mravní smysl.
– Bajky i pohádky bývají alegorické.
– Báje a legendy jsou spojeny s nějakou formou náboženství.

H2: Závěr

Bajky, pohádky, báje a legendy jsou pevnou součástí mnoha kultur a vždycky byly. Tyto literární žánry se staly plnou součástí toho, co máme dnes a jak vnímáme náš svět. Baví nás, učí nás a informují nás, a to vše, při plném využití kreativní, humanistické a umělecké imaginace.

Ponaučení z Co je bajka a pohádka

Bajky a pohádky jsou dva z nejstarších typů České literatury. Bajky jsou symbolicky pojaté příběhy s nájezdy na rozličné témata, které se zpravidla zabývají nějakým mravním ponaučením a satirické, pohádky jsou obecnějšího charakteru a slouží k výchově dětí stejně jako k rozvíjení fantazie. Báje a legendy jsou zaměřené na bohy, přírodní síly a vypráví obvykle o událostech v minulosti. I když se tyto literární žánry liší, mají v sobě společné to, že jsou krátké, mají nějaký mravní smysl, bývají alegorické a jsou spojeny s nějakou formou náboženství. Tyto literární žánry jsou pevnou součástí mnoha kultur.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka