Krátké české pohádky před spaním pro děti

Zvláštní Host (The Strange Guest)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden host, který přišel do malého městečka a vzbudil všechny obyvatele zvědavost. Jeho zvláštní vzhled a tajemné chování vyvolaly spekulace a pověsti se začaly šířit jako požár. Lidé se bouřili proti němu, ale také se báli odmítnout ho. Co může být v srdci tohoto záhadného hosta? A proč se zdá, že má možnost splnit každé přání? To a mnohem více se dozvíte v pohádce o Zvláštním Hostu.
Once upon a time, in a land far away, there lived a family in a small village. The family was well-known for their generous hospitality towards anyone who came knocking at their door. They had a warm and cozy house, and their kindness was always extended towards everyone, whether they knew them or not. However, one day a stranger came knocking at their door, and it was said that he was the most peculiar and mysterious guest they had ever entertained. People in the village whispered that he was an odd figure, one who seemed to have come out of a fairy tale, and nobody knew where he had come from. The stranger was called, ‚Zvláštní Host.‘

Chapter 1: Zvláštní Host arrives

The family was taken aback when they discovered this strange guest at their doorstep. They wondered what to do with him as he stood there with a mischievous grin on his face. They welcomed him inside anyway, and they offered him refreshments and a place to rest. They didn’t ask many questions about his origin, as they saw him as just another guest who needed their help.

Chapter 2: The curious behavior of Zvláštní Host

After a few days, Zvláštní Host started to show odd behavior that the family could not understand. He would speak in riddles and talk about magical things that seemed to come out of a fairy tale. The grandmother of the family, who was fascinated by mythical stories, was intrigued by Zvláštní Host’s tales. She soon realized that he might not be an ordinary guest, and there was much more to him than met the eye.

Chapter 3: Zvláštní Host’s magic

One day, Zvláštní Host asked the family if they wanted gold. They were skeptical, but he produced a magic wand from his pocket and waved it in the air. Suddenly, gold coins started raining from the ceiling, and the family was awestruck. They realized then that Zvláštní Host was a powerful magician, and they started to treat him with more reverence.

Chapter 4: The final test

Zvláštní Host had one final test for the family, which would prove their worth and honesty. He told them that he would leave the village soon but would return after a year. He gave the family a seed and told them to plant it in their garden. He insisted that they must water it every day and take care of it just as they would take care of a child. When Zvláštní Host returned after a year, he would look for the plant in their garden. If it was growing strong and healthy, he would reward them greatly. However, if it was withered or dead, they would face dire consequences.

Chapter 5: Zvláštní Host’s return

The family waited patiently for Zvláštní Host’s return, and in the meantime, they had taken great care of the seed. They watered it every day and made sure that nothing harmed it. When Zvláštní Host returned, they were nervous but hopeful. To their relief, the plant had grown into a magnificent tree, stronger and more beautiful than any other tree in the village. Zvláštní Host had kept his promise and rewarded the family with more gold than they could ever imagine.

Chapter 6: The moral of the story

The Zvláštní Host story teaches us about the value of generosity and kindness towards strangers. The family, though skeptical at first, welcomed this strange guest with open arms and showed him great hospitality. Their kindness was rewarded with a magical, life-changing experience. The story also emphasizes patience, diligence, and hard work. The family’s dedication to taking care of the seed resulted in a magnificent tree that brought them great fortune.

Conclusion

The story of Zvláštní Host is one that always lingers in the minds of those who hear it. His mysterious and eccentric nature adds to the element of magic in this fairy tale. The story teaches us that kindness towards strangers is never a bad thing, and it’s always worth the effort. It also shows us that patience and hard work can result in great reward. Perhaps, Zvláštní Host’s story is a reminder to all of us that a little bit of kindness and generosity can go a long way in this world.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byl jednou rodina žijící v malé vesnici, která byla známa svou štědrostí a pohostinností kdykoliv někdo zaklepal na jejich dveře. Jednoho dne však přišel neznámý host, který se jmenoval Zvláštní Host. Lidé z vesnice si o něm povídali, že je to podivná postava a nikdo neví, odkud přišel. Rodina ho však přijala do svého domu a nabídla mu teplé místo a občerstvení, aniž by se ho vyptávala na jeho původ.

Po několika dnech začal Zvláštní Host projevovat své divné chování, mluvit v hádankách a hovořit o magických věcech. Jednoho dne nabídl rodině zlaté mince a ukázal, že je mocným kouzelníkem. Nakonec jim dal jedno semínko a řekl, aby ho zasadili do zahrady a každý den ho zalévali. Po roce se vrátí a podle toho, jak silně semínko vyrostlo, rodinu buď odmění nebo potrestá.

Rodina pečlivě o semínko starala a když se Zvláštní Host po roce vrátil, semínko vyrostlo do krásného a silného stromu. Zvláštní Host zejména ocenil jejich vstřícnost a trpělivost, a odměnil je zlatem.

Příběh Zvláštní Host nás učí, že štědrost a laskavost k cizincům nejsou nikdy špatné a že trpělivost a tvrdá práce mohou vést k velké odměně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka