Krátké české pohádky před spaním pro děti

Trest pro lakomost

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dlouho, dlouho před tím, než se naše předky naučili psát a číst, žili v tajemných koutech Čech a Moravy skřítci, kouzelníci a nejedno zmoudřelé zvířátko. Jedna z nejkrásnějších a nejtragičtějších pohádek, s námětem pro všechny lakomce, vypráví o statečné dívce, která se postaví proti ohavnému jezu a jeho více než tisíci sloupkům. Je to příběh hodný povídání, plný zázračných bytostí a napínavých momentů. Připravte se tedy, zapalte si lampu a pojďme se na chvíli ztratit v kouzelném světě Trest pro lakomost.
Once upon a time, in a land far away, there was a village named Trest. The village was known for its abundance of food and delicious cuisine. However, the people of Trest gradually became consumed with their love of food and began to hoard it for themselves. They even began stealing food from neighboring villages, causing resentment and anger among neighboring communities.

H2: The Tale of Trest Pro Lakomost

The people of Trest continued to indulge in their love for food, becoming increasingly greedy and selfish. One day, a wise old woman arrived in the village, bearing a message from the gods. She told the people of Trest that their actions were wrong and they must learn to share their food, or they would suffer the consequences.

H3: The Warning

The people of Trest brushed off the old woman’s warnings and continued their selfish ways, hoarding food and stealing from their neighbors. As a result, a terrible curse befell the village. The land became barren, and the people were forced to survive on meager rations of bread and water.

H3: The Curse

The people of Trest soon realized the errors of their ways and begged the gods for forgiveness. They promised to change their ways and learn to share their food with others. As a sign of their sincerity, the people began to hold food festivals, inviting neighboring villages to share in their bounty.

H3: Redemption

As the years went by, Trest became known not only for its delicious food but also for its generosity and hospitality. The curse was lifted, and the land once again became fertile and abundant. The people of Trest learned a valuable lesson that greed and selfishness could only lead to ruin, while kindness and generosity would lead to prosperity and happiness.

H2: Conclusion

And so, the tale of Trest Pro Lakomost teaches us that it is better to share our blessings with others and be a part of a community that cares for one another. Greed and selfishness may bring temporary satisfaction but will ultimately lead to our downfall. Let us learn from the people of Trest and choose to be generous and kind, and we will surely live a fulfilled and contented life.

Ponaučení z pohádky pro děti

Když lidé v Trestu, vesnici plné bohatého jídla, začali být tak lakomí a sobečtí, že si začali hromadit jídlo pro sebe a dokonce krást z jiných vesnic, začali si tím několikaté dny požehnat. Stará moudrá žena jim varovala, že pokud změní svůj způsob jednání a nezačnou sdílet své bohatství, budou muset nést důsledky. Lidé však varování ignorovali a pokračovali ve svém sobeckém chování. A tak přišla hrůzná kletba a lidé se museli spokojit s chudými příděly chleba a vody.

Pak si však lidé uvědomili své chyby a začali se bohatstvím dělit a uspořádávat svátek jídla, na který zvali i sousední vesnice. Nakonec se lidé z Trestu stali nejen známí pro svou vynikající kuchyni, ale také pro svou štědrost a pohostinnost. Kletba byla zrušena, a vesnice se opět stala plodnou a bohatou.

Tento příběh nás učí, že je lepší dělit se o naše bohatství než být sobečtí a lakomí. Sobectví a lakomství mohou přinést dočasnou spokojenost, ale nakonec způsobí pád. Mějme se na paměti příklad lidí z Trestu a vždy buďme štědří a laskaví, abychom mohli žít naplněný a spokojený život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Previous post :

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka