Krátké české pohádky před spaním pro děti

Synové slibují otcovu smrti (Sons Promise To Father’s Death)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden stařec, který měl tři syny. Když se blížila jeho smrt, rozdělil mezi ně svůj majetek. Avšak hned poté, co zemřel, synové si svůj díl rozdělili nerovnoměrně, což vedlo k neustálým sporům a hádkám. A tak se za rozhodnutím vydat se do světa vydávali postupně, každý svým směrem. To vše za účelem naplnění slibu, který dali svému otci na jeho smrtelné posteli – že se znovu setkají a urovnají své spory. Tento příběh o Synové slibují otcovu smrti, odhaluje, zda se jim podaří splnit svůj slib a poučí nás o důležitosti lásky a souznění v rodině.

Synové slibují otcovu smrti: Pohádka na téma rodinné pomsty

Úvod

Byla jednou jedenáctičlenná rodina, která žila v malé chalupě uprostřed lesů. Otec této rodiny byl starý a nemocný, ale byl to stále hrdý a statečný muž. Měl syny, kteří se už dávno rozutekli do světa a žili si své životy. Otec toužil po tom, aby se synové vrátili a pomohli mu se starostí o rodinu.

Synové slibují otcovu smrti

Jednoho dne se k chalupě vrátily dva synové. Byli to nejstarší bratři a měli za sebou mnoho dobrodružství. Otec byl velmi rád, že se vrátili, ale nevěděl, že ti dva bratři přišli s úmyslem splnit slib, který dali svému otci před odchodem.

Slibovali mu, že když se vrátí, pomstí se za smrt jejich matky. Matka zemřela na nemoc, ale synové tvrdili, že kdyby otec byl byl odvážný a zašel za lékařem, tak by se jí mohlo zachránit život.

Otec nevěděl, o jakém slibu mluví, ale bratři mu vysvětlili, že slíbili, že ho zabijí, aby se mstili za smrt matky. Otec byl zděšen a požádal o pomoc své nejmladší syny.

Nejmladší synové pomáhají otci

Nejmladší synové, kteří byli ještě doma, se rozhodli svému otci pomoci. Vydali se za nejstaršími bratry do lesa, kde bratři měli připravený plán. Nejmladší synové však díky své chytrosti a statečnosti bratry přemohli a zachránili tak svého otce.

Otec byl velmi vděčný a rozhodl se, že jim odkáže celý svůj majetek. Nejstarší synové se však nevzdávali a stále plánovali odvetu.

Otec pomáhá bratrům najít cestu

Jeden den se nejstarší synové rozhodli, že opustí svého otce a vydají se hledat své štěstí do světa. Otec se rozhodl je doprovodit, aby se ujistil, že se do světa dostanou bezpečně.

Během cesty otec synům ukazoval různé cesty a připomínal jim důležitost rodiny. Při jedné zastávce se nejstarší bratři pokusili svého otce opět napadnout, ale tentokrát je otec přemohl a pokáral.

Bratři se nakonec dostali do světa, ale stále plánovali pomstu.

Vítězství lásky nad nenávistí

Otec se vrátil domů a žil šťastně se svými nejmladšími syny. Ti se mu zaslouženě starali a pomáhali mu překonat strast po celé té dobrodružné cestě. Nejstarší bratři se mezitím stali bohatými muži, ale jejich mysl stále byla plná nenávisti.

Jednoho dne však potkali krásnou dívku, do které se zamilovali oba. Dívka však upřednostňovala jen jednoho a toho, který projevoval lásku a ne nenávist.

Bratři se nakonec usmířili a uvědomili si, že nenávist v nich vlastně zničila i jejich lásku k otci a k sobě navzájem. Rozhodli se vrátit domů a být dobrými syny.

Otec byl velmi rád, že se vrátili a uvědomil si, že vítězství lásky nad nenávistí je nejcennější ze všeho. Rodina se nakonec spojila a žila šťastně až do konce svých dnů.

Závěr

Pohádka o synové slibují otcovu smrti nás poučuje, že nenávist a pomsta vedou jen k zničení, zatímco láska a soucit jsou tím nejcennějším, co můžeme mít. Rodina je naše nejdůležitější hodnota a měli bychom pro ni udělat všechno, co je v našich silách.

Ponaučení z pohádky pro děti

Pohádka „Synové slibují otcovu smrti“ nás učí, že nenávist a pomsta jsou ničivé, zatímco láska a soucit jsou nejcennější. Děj se točí kolem jedenáctičlenné rodiny, jejíž otec je starý a nemocný. Když se dva nejstarší synové vrátí domů, zjistí se, že slíbili pomstu za smrt své matky. Nejmladší synové se rozhodnou svému otci pomoci a podaří se jim přemoci nejstarší bratry. Poté se otec rozhodne doprovodit své nejstarší syny na cestě do světa, aby se ujistil, že se dostanou bezpečně. Během cesty je však nejstarší bratry pokusí znovu napadnout, ale otec je přemůže a vyléčí tak jejich nenávist. Konečně, když se nejstarší bratři setkají s krasnou dı́vkou, uvědomı́ si, že nenávist byla to, co zničilo jejich lásku k otci i k sobě navzájem. Rozhodnou se vrátit domů a být dobrými syny. Zčetnutím po všech těch dobrodružstvích ukazuje tato pohádka, že rodina je nejdůležitější a měli bychom pro ni udělat čokǒliv, co je v našich silách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka