Krátké české pohádky před spaním pro děti

Skřivánek a dva děti

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo nebylo, žil jednou jeden chudý vdovec se svými dvěma dětmi. Obývali malý domek na kraji lesa, kde většinou trávili své dny prací na poli a chovem zvířat. Jednoho dne se však stalo něco zvláštního. Na zahradě se objevil malý ptáček, který se od té doby vzájemného kontaktu s rodinou nevzdálil. Časem se ukázalo, že tento ptáček není obyčejným zpěvníkem. Byl to Skřivánek, kouzelný pták, který jim změnil život. Toto je příběh, jak Skřivánek a dva děti, napsaný v češtině.

Once upon a time in a small village in the Czech Republic, lived a girl named Anička and her younger brother Martin. They lived with their parents in a humble cottage on the edge of the village. Their father was a woodcutter and would go into the forest every day to cut wood for the villagers. Their mother stayed at home and took care of the household chores.

H2: The Legend of Skřivánek

One day, as Anička and Martin were playing outside their cottage, they heard a faint chirping noise. Curious, they followed the sound deep into the forest until they came across a small bird with colorful feathers. The bird introduced himself as Skřivánek, and he quickly became friends with the children. He would visit them every day and tell them stories about his adventures.

H3: Skřivánek’s Secret Power

As Anička and Martin spent more time with Skřivánek, they discovered that he had a secret power. He could grant wishes to those who showed him kindness and helped others. The children were amazed and asked Skřivánek if he could grant them a wish. Skřivánek smiled and said they had to prove their kindness and helpfulness first.

H3: A Selfless Act of Kindness

Anička and Martin decided to help their neighbors in the village. They spent their days helping the elderly with their chores, collecting firewood for those who needed it, and delivering food to the sick. Everyone in the village noticed how kind and helpful the children were, and word soon spread about their good deeds.

H2: The Evil Witch’s Curse

However, one day, an evil witch who lived in the forest heard about the children’s good deeds and became jealous. She decided to put a curse on them, hoping to stop their kindness and helpfulness forever. The curse would make the children forget all their good deeds and make them selfish and mean.

H3: Skřivánek Saves the Day

Skřivánek found out about the curse and knew he had to help the children. He flew to their cottage and perched on their windowsill, singing a beautiful melody. The children immediately recognized him and remembered all the good deeds they had done. They also remembered Skřivánek’s secret power and asked him to help them break the curse.

H3: Breaking the Curse

Skřivánek quickly flew to the witch’s house and used his secret power to defeat her. He granted her a wish, and she asked for forgiveness for her jealousy and selfishness. Skřivánek granted her wish, and the curse was lifted from the children.

H2: Rewards for Being Kind and Helpful

As a reward for their kindness and helpfulness, Skřivánek granted the children each a wish. Anička wished for a beautiful garden outside their cottage, and Martin wished for a new set of toys. Skřivánek granted their wishes, and soon their cottage had a beautiful garden, and Martin had a set of toys he always dreamed of.

H2: The Power of Kindness

From that day on, Anička and Martin continued to be kind and helpful to others. They knew the power of their actions and were grateful for Skřivánek’s friendship and secret power. And every day, they would wait for Skřivánek to come and tell them stories of his adventures, knowing that they too were part of his amazing tales.

H3: Konec

And so, we see the power of kindness and selflessness. This Czech fairy tale teaches us a valuable lesson of how our actions and attitudes can affect not only ourselves but also those around us. The lesson that Anička and Martin learned, that kindness and helpfulness are rewarded in the end, is a lesson that we can all apply in our lives.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byla jednou malá vesnice v České republice, kde žila Anička se svým mladším bratrem Martinem. Žili s rodiči v malé chatě na okraji vesnice. Otec byl řezník a každý den chodil do lesa na dřevo pro obyvatele vesnice. Matka zůstávala doma a starala se o domácí práce. Jednoho dne se Anička a Martin procházeli za chatou a uslyšeli slabý křik. Šli podél zvuku a dorazili k malému ptáčku s pestrou kůží. Ptáček se představil jako Skřivánek a brzy se stal přáteli dětí. Ptáček jim každý den přinášel příběhy o svých dobrodružstvích. Anička a Martin zjistili, že Skřivánek má tajemnou moc – může přání splnit lidem, kteří mu ukážou laskavost a pomohou druhým lidem. Děti chtěly, aby Skřivánek splnil jejich přání. Ptáček řekl, že nejdříve musí dokázat svou laskavost a ochotu pomáhat druhým. Děti se rozhodly pomáhat sousedům v obci. Trávili své dny pomáháním starým lidem s jejich pracemi, sbírali dřevo pro ty, kteří ho potřebovali, a nosili jídlo nemocným. Všichni si všimli, jak jsou děti laskavé a ochotné, a slovo o jejich dobrých skutcích se rychle rozšířilo. Jednoho dne se o dětech dozvěděla zlá čarodějnice, jež žila v lese. Byla žárlivá, proto na Aničku a Martina uvalila kletbu, která by je zbavila paměti na jejich dobré skutky a udělala z nich sobce. Skřivánek se dozvěděl o kletbě a věděl, že musí dětem pomoci. Přiletěl ke svému oknu a zpíval krásnou melodii. Děti ho okamžitě poznaly a vzpomněly si na všechny dobré skutky. Také si vzpomněly na Skřivánkův tajný výkon a požádaly ho, aby jim pomohl zlomit kletbu. Skřivánek rychle odletěl ke čarodějnicině domu a použil svou tajnou moc k její porážce. Odpustil jí za žárlivost a sobectví. Skřivánek jí poté splnil přání a kletba se od dětí zvedla. Na odměnu za jejich laskavost a ochotu jim Skřivánek splnil každému přání. Anička chtěla krásnou zahradu před svou chatou a Martin si přál novou sadu hraček. Skřivánek splnil jejich přání a brzy měla chatka krásnou zahradu a Martin měl sadu hraček, o jaké snil. Anička a Martin pokračovali ve své laskavosti a ochotě pomáhat druhým. Věděli, jak jsou jejich kroky a postoje důležité nejen pro sebe, ale i pro okolí. Lecke, kterou se Anička a Martin naučili, že laskavost a ochota pomoci druhým jsou odměněny, je poučení, které můžeme všichni aplikovat ve svých životech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka