Krátké české pohádky před spaním pro děti

Příběh tří synů Haliho

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jeden chudý rolník jménem Hali, který měl tři syny. Každý z nich se toužil vydat do světa a najít si své štěstí. Jednoho dne se Hali rozhodl dát svým synům něco, co by jim pomohlo při jejich cestách. A tak začal příběh tří synů Haliho – dobrodružného příběhu o hledání cesty k blahobytu a štěstí, s využitím pohádkových prvků a kouzel.
H2: Příběh tří synů Haliho – Kdo se stane dědicem trůnu?
H3: Začátek příběhu

Bylo jednou v dávných dobách království, kde vládl moudrý a spravedlivý král Hali. Král Hali byl velmi starý a neměl žádného přímého dědice. Proto se král rozhodl, že jeho trůn zdědí jedině ten syn, který se vrátí z nebezpečné cesty do divočiny a přinese mu nejtěžší poklad.

H2: První syn Haliho – Lenoch
H3: Lenochův úkol

Král Hali měl tři syny. Nejstarší z nich se jmenoval Lenoch. Lenoch byl velmi líný a raději seděl u krbu a nechal pracovat ostatní. Když se dozvěděl, co musí udělat, aby zdědil trůn, nechtěl vůbec jít na cestu. Nakonec ho ale jeho hrdost donutila, aby se vydal do divočiny.

H2: Druhý syn Haliho – Pyšný
H3: Pyšného úkol

Druhý syn se jmenoval Pyšný. Pyšný byl velmi namyšlený a chtěl být lepší než ostatní. Když se dozvěděl, co musí udělat, aby zdědil trůn, rozhodl se, že se vydá na cestu sám bez pomoci ostatních. Byl si totiž jistý, že to zvládne sám.

H2: Třetí syn Haliho – Statečný
H3: Statečného úkol

Třetí syn se jmenoval Statečný. Statečný byl velmi statečný a odvážný. Když se dozvěděl, co musí udělat, aby zdědil trůn, rozhodl se, že se vydá na cestu s ostatními a pomůže jim, kde bude potřeba.

H2: Na cestě
H3: První překážka

Brzy se tři bratři vydali na cestu do divočiny. Když dorazili na první překážku, Lenoch se rozhodl, že si odpočine a bude čekat na své bratry. Pyšný se rozhodl, že to zvládne sám a odešel sám na cestu. Statečný se rozhodl, že se nevzdá a bude pomáhat ostatním.

H2: Pyšný na cestě
H3: Druhá překážka

Pyšný na cestě narazil na druhou překážku – řeku. Nechtěl si ale připustit, že by to nezvládl sám a rozhodl se přejít řeku bez pomoci. Bohužel, kvůli své pyšnosti, spadnul do řeky a ztratil svůj významný poklad.

H2: Statečný na cestě
H3: Třetí překážka

Statečný se na cestě rozhodl pomáhat svým bratrům a společně se vydali proti další překážce – stěně. Statečný najednou uslyšel slabý jekot. Když se podíval dolů, uviděl pochmurnou scénu, kdy v pasti uvízlo mládě zvířete. Statečný se rozhodl, že pomůže. Sestoupil dolů pod stěnu a s pomocí svých bratří se mu podařilo zachránit malé zvířátko.

H2: Lenochovo překvapení
H3: Lenoch na cestě

Lenoch se odpočinkem a nečinností nakonec rozhodl připojit se k bratrům na cestě. Když dorazil na místo, kde se nacházeli Pyšný a Statečný, byl překvapený tím, co viděl. Pyšný byl totiž velmi zklamaný, že ztratil významný poklad a Statečný se právě v tu chvíli vrátil záchranou malého zvířátka.

H2: Statečný vrátí poklad
H3: Cíl

Společně se vydali na cestu k cíli a bojovali s dalšími překážkami. Nakonec se jim podařilo nalézt významný poklad. Když dorazili zpátky k Haliho zámku, král Hali se rozešel pokladem mezi své syny. Ale jelikož Statečný prokázal největší statečnost a odvahu, získal trůn a stal se novým králem.

H2: Závěr příběhu
H3: Morální poučení

Král Statečný vládl svému království s moudrostí a spravedlností až do své smrti. Jeho úspěch byl důsledkem jeho statečnosti, odvahy a bratrského spolupracování se svými bratry. Příběh tří synů Haliho nám připomíná, že úspěch můžeme dosáhnout jen spoluprací a pokud prokážeme sílu charakteru v situacích, kdy to nejvíc potřebujeme.

Ponaučení z pohádky pro děti

Příběh tří synů Haliho je příběhem o tom, že jedině spoluprací a prokázáním síly charakteru můžeme dosáhnout úspěchu. Král Hali hledal dědice trůnu mezi svými třemi syny a stanovil jim úkol. Lenoch, Pyšný a Statečný se vydali na cestu do divočiny, aby našli nejtěžší poklad a získali tak trůn. Lenoch byl líný a nechtěl na cestu jít, zatímco Pyšný byl příliš namyšlený a chtěl se obejít bez pomoci. Statečný se rozhodl pro spolupráci a pomáhal svým bratrům, kde to bylo potřeba. Nakonec se jim podařilo najít významný poklad a král Hali dělil svůj majetek mezi své syny. Protože však Statečný prokázal největší statečnost a odvahu, získal trůn a stal se novým králem. Příběh nás poučuje, že jen spoluprací, prokázáním síly charakteru a odvahy můžeme dosáhnout úspěchu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka