Krátké české pohádky před spaním pro děti

Příběh o Passaconaway a jeho cesta do nebe

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo jednou jeden indiánský kmen, který obýval rozlehlé území v osamocených horských oblastech. Tento kmen byl veden moudrým náčelníkem jménem Passaconaway, který se proslavil svým obrovským věděním a neuvěřitelnou moudrostí. Avšak jednoho dne, náčelník Passaconaway se rozhodl opustit svou nádhernou zemi a vydat se na nebezpečnou cestu neznámým územím, aby splnil své vysněné sny a získal novou moudrost. A tak začíná naše pohádka „Příběh o Passaconaway a jeho cesta do nebe“.
H2: Příběh o Passaconaway a jeho cesta do nebe: Kdo byl Passaconaway?

Passaconaway byl slavný indiánský náčelník z kmene Penacooků. Jeho kmen byl v době příchodu bílých osadníků jedním z největších a nejmocnějších kmenů na východním pobřeží Severní Ameriky. Passaconaway byl velmi váženým vůdcem a byl známý svou moudrostí a schopností usmířit neshody mezi různými kmeny.

H3: Passaconaway a jeho cesta do nebe: Jak se vypravěči příběhů liší v tomto příběhu?

Existuje mnoho verzí příběhu o Passaconaway a jeho cestě do nebe. Každý vypravěč příběhu má svůj vlastní pohled na tento příběh. Nicméně, základní struktura tohoto příběhu zůstává stejná.

H3: Passaconaway a jeho cesta do nebe: Jak začíná tento příběh?

Když byl Passaconaway starý a už nebyl schopen vést svůj kmen, rozhodl se odejít do nebe. Před svým odchodem se rozhodl přijmout svého nástupce a předat mu plnou moc nad kmenem.

H3: Passaconaway a jeho cesta do nebe: Jak Passaconaway opouští zemi?

Passaconaway se rozhodl opustit zemi za doprovodu svého syna a dcer, kteří ho doprovodili na jeho cestě do nebe. Když dosáhli vrcholu hory, Passaconaway si sundal své oblečení a uctivě je předal svému synovi. Poté zůstal na vrcholu hory a začal obdivovat země, kterou miloval.

H3: Passaconaway a jeho cesta do nebe: Co se stalo poté?

Když se Passaconaway díval na krajinu, uviděl několik zvířat, která trpěla a bojovala o přežití. Cítil se bezzubý a chtěl pomoci. Tento pocit byl tak silný, že se rozhodl vrátit zpátky na zem a pomoci zvířatům.

H3: Passaconaway a jeho cesta do nebe: Jak Passaconaway pomohl zvířatům?

Passaconaway si uvědomil, že potřebuje nějaké zázračné schopnosti, aby mohl pomoci zvířatům. Proto se rozhodl uctít svého nejvyššího boha, aby mohl získat potřebné schopnosti.

H3: Passaconaway a jeho cesta do nebe: Jak Passaconaway uctil svého nejvyššího boha?

Passaconaway se rozhodl uctít svého nejvyššího boha tak, že najde nejvyšší vrchol hory v okolí. Poté se postavil na vrchol hory a začal zpívat píseň, kterou si připomněl ze svých dětských let. Toto zpěvání pokračovalo celou noc a Passaconaway věřil, že to stačí, aby získal potřebné schopnosti.

H3: Passaconaway a jeho cesta do nebe: Jak se příběh Passaconaway završuje?

Když se Passaconaway vrátil zpět na zem, měl nové schopnosti a začal pomáhat zvířatům, která trpěla. Poté se vrátil na vrchol hory, aby uctil svého nejvyššího boha. Jakmile skončil modlitbu, zaslechl hlas boha, který mu sdělil, že jestliže bude i nadále pomáhat zvířatům, bude moci žít v nebi.

H2: Závěr

Příběh o Passaconaway a jeho cesta do nebe je hlubokým vyprávěním o vásni a oddanosti a vnímání kultury starých indiánských kmenů. Passaconaway byl nejen vůdcem svého kmene, ale i mužem obdařeným moudrostí, zkušenostmi a schopnostmi usmířit různé neshody. Tento příběh nám připomíná, že i když může být cesta náročná a plná výzev, na konci může zůstat něco nádherného a překrásného. Toto přesvědčení nás může vést k lepšímu pochopení sami sebe a celého světa, v němž žijeme.

Ponaučení z pohádky pro děti

Příběh o Passaconawayovi a jeho cesta do nebe nám ukazuje, že cesta náročná a plná výzev může být krásná a přinesen smysl. Tento indiánský náčelník byl obdařen moudrostí, schopností usmířit neshody a touhou pomoci zvířatům. Snažil se trvale usmířit s nebesy a získat potřebné schopnosti k tomu, aby mohl pomoci těm, kteří trpěli. Po celonočním uctívání svého nejvyššího boha se mu podařilo získat tyto schopnosti a vrátit se na zem, aby mohl pomoc potřebným.

Tento příběh nás učí cenit si moudrosti, zápasit s výzvami a být oddaný k ultuře a zároveň být také empatický k těm, kteří nás obklopují. Navíc, tento příběh je připomínkou významu oddanosti a vásně k tomu, co je důležité pro nás samotné a pro celý svět a že tyto vlastnosti nás mohou vést k nádherným a překrásným výsledkům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka