Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pasakonavej a jeho jízda do nebe

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo jednou jeden chlapec jménem Pasakonavej, který snil o tom, že se jednoho dne vydá na nebe. Jeho touha byla tak velká, že se rozhodl podniknout neuvěřitelnou cestu. S pomocí svého kouzelného vozu se vydal do výšin a začal jedinečnou jízdu, která ho zavedla až mezi oblaka. Jeho dobrodružství se stalo pověstí a lidé se naučili, že když máte opravdu silné přání, můžete dokázat cokoliv. Toto je příběh o Pasakonavém a jeho jízdě do nebe.
Once upon a time in the Czech Republic, there lived a young boy named Pasakonavej. He was a kindhearted and adventurous boy who always dreamed of exploring beyond the world he knew. One day, he heard a story about a magical place in the sky and his heart was filled with wonder.

Pasakonavej knew that he had to find a way to reach the sky so he set out on his journey. He went to a wise old man who lived in a nearby village and asked for his advice on how to reach the sky. The old man smiled and told him that he needed a special magical horse to take him there.

Pasakonavej thought that it was going to be hard to get the horse but the old man assured him that if he was brave and kind and helped others on his journey, the horse would come to him. And so, Pasakonavej set out on his journey with a mission to help anyone he met along the way.

As he was walking through a dense forest, he heard a faint cry coming from afar. He ran towards the sound and found a tiny bird trapped under a fallen tree branch. Without thinking, Pasakonavej lifted the branch and set the bird free. The bird thanked him and flew away.

A few steps ahead, Pasakonavej came across a lost little girl. She was crying and shivering because she had lost her way in the forest. Pasakonavej took her hand and promised that he would help her find her way back home. After walking for a while, they finally found the girl’s home, and her parents expressed their gratitude for Pasakonavej’s act of kindness.

Pasakonavej continued on his journey, and before he knew it, he found himself at the base of a tall mountain. He started to climb, and despite the steepness and the difficulty of the climb, he persevered. After reaching the top, he saw a beautiful unicorn grazing in a meadow nearby. He approached the unicorn, and to his amazement, the horse came to him and allowed him to ride on its back.

Pasakonavej and the unicorn soared high into the sky, passing by clouds, and watched the world below as it shrunk in size. The closer they got to the sky, the more colorful and magical everything seemed. Eventually, they reached the magical place in the sky that Pasakonavej had heard of.

The skies were filled with vibrant colors, and the air was filled with sweet melodies of music. Pasakonavej was mesmerized by the beauty and amazed by the wonders he saw. He stayed there for a while, exploring, and enjoying everything he could.

Finally, it was time for Pasakonavej to return. He said goodbye to the unicorn and jumped back to the ground. But he knew that he would never forget the magical adventure he had just gone on. As he walked back to his village, he felt happy and contented, knowing that he had succeeded in his goal of finding the magical place in the sky.

In conclusion, Pasakonavej’s journey to the magical place in the sky was made possible by his kind heart, his willingness to help others, and his perseverance. This enchanting tale teaches us the importance of kindness and determination in achieving our dreams.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byl jednou jeden chlapec jménem Pasakonavej, který bydlel v České republice. Byl to dobrý a dobrodružný chlapec, který snil ozkoumání světa za hranicemi, které znal. Jednoho dne slyšel příběh o kouzelném místě na obloze a jeho srdce bylo plné zvědavosti.

Pasakonavej věděl, že musí najít způsob, jak se dostat na oblohu, a tak vyrazil na cestu. Šel za moudrým starým mužem, který žil v blízké vesnici a požádal ho o radu, jak se dostat na oblohu. Starý muž se usmál a řekl mu, že potřebuje speciální kouzelného koně, aby ho tam odvezl.

Pasakonavej si myslel, že bude těžké najít koně, ale starý muž mu ujistil, že pokud bude odvážný, dobrý a bude pomáhat ostatním na své cestě, kůň přijde ke každému, kdo tak činí.

A tak Pasakonavej vyrazil na svou cestu a misi pomáhat každému, koho potká. Když šel hustým lesem, slyšel slabý křik z dálky. Běžel k zvuku a našel malého ptáčka uvězněného pod padlou větví. Pasakonavej bez váhání vyzdvihl větev a osvobodil ptáka. Pták mu poděkoval a odletěl pryč.

Pár kroků dál potkal Pasakonavej ztracenou malou holčičku. Plakala a třásla se, protože se ztratila v lese. Pasakonavej ji vzal za ruku a slíbil, že jí pomůže najít cestu zpět domů. Po chvíli chůze konečně našli dům dívky a její rodiče vyjádřili svou vděčnost za Pasakonavejovo projevení laskavosti.

Pasakonavej pokračoval ve své cestě a než se nadál, nacházel se u paty vysoké hory. Začal šplhat a i přes strmý a obtížný výstup, trval na tom a dospěl až na vrchol. Uviděl krásného jednorožce, který se pase na louce v blízkosti. Přiblížil se k němu a k jeho úžasu mu kůň přišel a dovolil mu sednout si na jeho záda.

Pasakonavej a jednorožec se vynořili do nebe, míjeli mraky a sledovali svět níže, jak se zmenšuje. Čím blíže se dostávali k obloze, tím více se všechno zdálo barevné a magické. Nakonec dorazili na to kouzelné místo na obloze, o kterém Pasakonavej slyšel.

Obloha byla plná živých barev a vzduch byl plný sladkých melodií hudby. Pasakonavej byl uchvácen krásou a ohromen divy, které viděl. Zůstal tam nějakou dobu, zkoumal a užíval si vše, co mohl.

Nakonec přišel čas, aby se Pasakonavej vrátil. Rozloučil se s jednorožcem a skočil zpět na zem. Věděl však, že nikdy nezapomene na magické dobrodružství, které právě prožil. Když se vracel zpět do vesnice, cítil se šťastný a spokojený, věděl, že se mu podařilo dosáhnout svého cíle najít to kouzelné místo na obloze.

Celkově Pasakonavejova cesta na kouzelné místo na obloze byla umožněna jeho dobrým srdcem, ochotou pomáhat ostatním a jeho vytrvalostí. Tento kouzelný příběh nás učí důležitosti laskavosti a odhodlání při dosahování našich snů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka