Krátké české pohádky před spaním pro děti

Párty na věšákách

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Byla jednou ve starobylé vesnici dávná tradice, která se nazývala Párty na věšákách. Tato tradice sahala až do doby, kdy lidé ještě věřili na kouzla a zázraky. Lidé se scházeli na náměstí pod starým stromem, na kterém visely háčky. Každý z hostů přinášel jedno jídlo a poté ho zavěsil na háček, a tak společně vytvořili velký stůl s bohatým jídlem. Ale jednoho roku se na této párty stalo něco neobyčejného…“

Once upon a time, in a small village in the heart of the Czech Republic, there was a group of friends who loved to party. They were known as the Párty na věšákách, or the Hanging Party, because they loved to hang out together in the trees and dance the night away.

H2: The Legend of Párty na věšákách

Legend has it that the Párty na věšákách was started by a group of mischievous fairies who loved to dance and play in the treetops. They would sneak into the village at night and invite the local children to join them in their wild partying. From then on, the Párty na věšákách became a tradition among the village youth.

H3: The Secret Gathering Place

The Párty na věšákách had a secret gathering place that only they knew about. It was a clearing in the forest where a group of tall trees grew close together, forming a canopy that shielded them from the moonlight. They would climb to the top of the trees and hang upside down like bats while they danced to the beat of the music.

H3: Preparing for the Party

The Párty na věšákách would spend days preparing for their next party. They would gather food and drink, decorate the trees with ribbons and lanterns, and practice their favorite dance moves. They would also invite their friends from other villages to join in the fun.

H3: The Secret Password

To ensure that only the true members of the Párty na věšákách were allowed into their secret gathering place, they had a secret password. It was a special dance move that only they knew how to do. When someone showed up at the gathering place and performed the secret dance move, they were welcomed with open arms and invited to join the party.

H2: The Envious Villagers

Not everyone was happy about the Párty na věšákách. Some of the villagers were envious of the freedom and fun that the youth enjoyed. They complained to the village elders about the noise and disturbance caused by the parties. They even tried to sneak into the secret gathering place and steal their food and drinks.

H3: The Wise Elder

The village elders were wise and saw the value in letting the youth have their fun. They knew that the Párty na věšákách was a harmless way for the youth to express their creativity and blow off steam. They met with the Párty na věšákách and agreed to let them continue their parties as long as they respected the other villagers and kept the noise level down.

H2: The End of an Era

Over time, the youth who had started the Párty na věšákách grew up and moved on. The parties became less frequent and eventually stopped altogether. The secret gathering place was forgotten and the trees that had once held the youth aloft with their laughter and music became silent.

H3: The Legacy Lives On

However, the legacy of the Párty na věšákách lived on. The next generation of youth heard the stories of the wild and crazy parties that had taken place in the treetops. They longed to experience the same freedom and joy that their parents and grandparents had known. And so they started their own version of the Párty na věšákách, continuing the tradition of hanging out and having fun in the trees. The legend of the Párty na věšákách lives on to this day, inspiring Czech youth to express themselves and enjoy life to the fullest.

Ponaučení z pohádky pro děti

V dřevěnici uprostřed České republiky žili skupina přátel, kteří se rádi bavili. Byli známí jako Párty na věšákách, protože se rádi scházeli na stromech a tancovali celou noc. Legenda praví, že tuto tradici založily kletby, které se rády bavily a hrály v korunách stromů. Denně se na příští party připravovali – sbírali jídlo a pití, ozdobovali stromy stuhami a lampičkami a trénovali své taneční kroky. Když se vrátili do vesnice, někteří záviděli svobodu a zábavu, kterou si mládež užívala. Někteří si stěžovali na hluk a obtěžování způsobené party. Sami se dokonce pokusili vniknout do tajného místa setkání a ukrást jídlo a pití. Starší lidé však viděli v této zábavě pro mládež kreativitu a dobrou zábavu a dovolili jim pokračovat. Legenda Párty na věšákách tak přežívá dodnes jako inspirace české mládeži k tomu, aby si užívala život a vyjadřovala sami sebe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka