Krátké české pohádky před spaním pro děti

Malé Idovy květy a kouzelný pramen

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna dívka, která se jmenovala Johanka. Johanka byla zvláštní dívka, protože měla zlaté vlasy a oči jako tyrkysový drahokam. Jednoho dne se vydala na procházku do lesa a narazila na Malé Idovy květy a kouzelný pramen. Od té chvíle se začala psát její neobyčejná pohádka plná tajemství, kouzel a dobrodružství.
H2: Malé Idovy květy a kouzelný pramen
H3: O útěku mladé princezny

Dlouho, dlouho před naším věkem, kdy ještě vládla kouzelná síla a setkání s vílami nebyla nic neobvyklého, žila v královském paláci mladá princezna jménem Idova. Byla to dívka plná energie a odvahy, která se nechtěla poddat tradičním činnostem, jako bylo tkaní a vaření, ale raději trávila svůj čas procházkami v lese. Jednoho dne se vydala půjdoucí lesem za houbařením a najednou uslyšela zvláštní zpěv.

H3: Setkání s vílou

Idova se vydala dál a přišla ke krásnému, zlatavému prameni, ke kterému se říkalo pramen štěstí. U pramene seděla malá, křehká víla, máchala křídly a zpívala píseň plnou moci a magie. Víla uviděla princeznu a řekla: „Drahá princezno, přišla jsi na správné místo. Jsi statečná a odvážná, což je důvod, proč tě představím mému příteli, kouzelnému prameni.“

H3: Darování zázračných květů

S těmito slovy víla vytáhla z pramene malý košík plný malých, čarovných květů. „Toto jsou Malé Idovy květy“, vysvětlila víla, „a když je budeš mít vždy u sebe, nic ti neublíží a budeš mít štěstí.“

Princezna byla nadšená a poděkovala víle za tak krásný dar. „Ale co se stane, když tyto květy použiju neopatrně?“, zeptala se princezna. „Pak tyto květy zmizí a jejich magie bude na vstřebání,“ odpověděla víla.

H2: O únosu princezny

Jednoho dne, druhý král z sousedícího království přišel o svou nejmladší dceru. Zpráva o únosu se rozšířila po celém království a nedlouho potom byla princezna Idova také unesena. Král byl zoufalý a stále se ptal, jak se to mohlo stát?

H3: Použití zázračných květů pro záchranu princezny

Všichni věděli, že princezna má s sebou Malé Idovy květy a doufali, že jí pomohou uniknout. Po několika dnech hledání byl konečně nalezen zajatec. Byl to kouzelník, který chtěl využít princeznu k získání moci.

Princezna byla vězněna hluboko v jeho laboratoři, ale díky svým Malým Idovým květům se jí podařilo od kouzelníka uniknout. Tyto květy jí zvláštním způsobem ukázaly, kde se nachází klíč, kterým se mohla dostat ven. Princezna použila květy k tomu, aby začala kouzlit, což jí umožnilo dostat se ven, aniž by kouzelník tušil, že něco vychází z jeho laboratoře.

H3: Vítězství nad kouzelníkem

Jakmile se dostala ven, ocitla se před kouzelníkem. Ten se snažil využít své moci, ale princezna měla na své straně své Malé Idovy květy, které ji ochránila. Tentokrát však chtěla princezna kouzlit s použitím své síly, aby mohla samotného kouzelníka zničit.

Svými kouzly svázala kouzelníka vysoko na strom a kvůli jeho zločinným činům ho nechala zemřít tam, kde byl uřknut. Od té doby sloužily Malé Idovy květy jako magická ochrana nejen pro princeznu, ale pro celé její království.

H2: O pohádkových kouzlech
H3: Skryté poselství Malých Idových květů

Toto byla jedna z pohádek, která hovořila o kouzelné síle Malých Idových květů. Tyto květy přinášely štěstí a ochranu těm, kteří je měli u sebe. Ale zároveň se také ukázalo, že malý dar jako tento může mít velkou moc.

Skryté poselství této pohádky je jednoduché. Připomíná nám, že když se naše srdce otevře kouzlu, které kolem nás existuje, můžeme vidět, jakéhokoli zázraku a jakýkoli dárek, ať už malý nebo velký, může mít velkou moc. Tak nezapomeňte si vzít s sebou malou magii, jakou jsou Malé Idovy květy, a připravte se na příhody, které mohou být jen ve vašich snech.

Ponaučení z pohádky pro děti

Tato pohádka vypráví o princezně Idově, která dostala kouzelné květiny od víly u kouzelného pramene. Tyto Malé Idovy květy jí přinesly štěstí a ochranu, když byla unesena kouzelníkem. Použila je k tomu, aby unikla z jeho laboratoře a nakonec ho porazila pomocí své kouzelnické síly. Pohádka má hlouběji ukryté poselství, které nám připomíná, že když si otevřeme srdce pro kouzla světa, můžeme poznat sílu malých darů a jakéhokoli zázraku. Malé Idovy květy nám tak ukazují, že malý dar může mít velkou moc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka