Krátké české pohádky před spaním pro děti

Zlatý Prsten Andravara

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dávno, dávno dem se odehrávaly skutečné kouzelné příběhy, které zanechaly stopu v našem národě. Mezi těmito legendami je také příběh o princezně, která měla nádherný zlatý prsten s kouzelnou mocí. Tato princezna se jmenovala Andravara a byla obdivována za svou krásu a šarm. Avšak, tento klenot nebyl jen nádherným kouskem bižuterie, ale i klíčem ke štěstí a lásce. Být vlastníkem Zlatého Prstenu Andravara bylo pro mnoho lidí tou největší splněnou touhou.
Once upon a time, in a far-off land, there was a beautiful kingdom named Andravara. The kingdom was known for its natural beauty and rich heritage. It had everything that a kingdom could desire, from lush green forests to sparkling rivers and vast expanses of fertile lands.

The king of Andravara, King Petr, was a wise ruler who always put the interests of his people first. However, he was getting old and knew that he needed to find a successor to the throne. He decided to hold a contest to find the most deserving candidate amongst his three sons.

The contest was simple. The prince who would bring back the most precious thing from the neighboring kingdom of Enareva would be crowned as the next king. The three princes, Jan, Tomas, and Petr, set out on their quests.

Prince Jan went to Enareva and returned with a beautiful flower that only bloomed once in a hundred years. Prince Tomas brought back a rare diamond that glowed in the dark. However, Prince Petr could not find anything suitable to impress his father.

One day, while wandering in the forests, Prince Petr came across an old man who was trying to catch a fish from the river. Prince Petr helped the old man and, in return, the old man gave him a golden ring. The ring had an inscription „Zlatý Prsten“ which meant a „golden ring“ in the local language.

Prince Petr realized that this was the most precious thing he could offer his father. He was convinced that his father would not be impressed by a mere flower or a diamond, but the golden ring had a special meaning that only he could understand.

As Prince Petr presented the golden ring to his father, the king was surprised. He had never seen such a beautiful ring before. Intrigued by the inscription on the ring, King Petr asked his son about its significance.

Prince Petr told his father the story of the old man who had given him the ring. He also shared the fact that the ring had a special power that could bring prosperity and happiness to the kingdom.

King Petr was delighted with his son’s discovery. He knew that the ring was not just a beautiful ornament but a symbol of love and compassion. He realized that Prince Petr possessed the qualities of a true king that he had been looking for.

The King then announced that Prince Petr would be the next king of Andravara. Prince Jan and Prince Tomas were disappointed, but they knew that their father had made the right choice.

From that day on, the Zlatý Prsten Andravara became a legendary symbol of love and compassion. It was believed that the golden ring had magical powers that could bring prosperity and happiness to the kingdom.

People started wearing replicas of the ring as a sign of their loyalty to the kingdom. The legend of Zlatý Prsten Andravara spread far and wide, and many people came to the kingdom to see the magical ring for themselves.

The kingdom of Andravara flourished under the rule of Prince Petr. He was loved by his people, and his reign was known as the golden age of Andravara.

And so, the legend of Zlatý Prsten Andravara became a part of the kingdom’s history. It reminded the people that a simple act of kindness and compassion can go a long way in bringing happiness and prosperity to their lives.

In conclusion, the story of Zlatý Prsten Andravara teaches us the importance of compassion and kindness. It reminds us that material possessions may not hold much value, but a simple act of kindness can make a world of difference in someone’s life. The golden ring may be a mere object, but its significance lies in the values that it represents.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Byl jednou jeden král z království Andravara, který hledal svého následníka. Rozhodl se uspořádat soutěž mezi svými třemi syny, a to když jeden z nich přinese z nejbližšího království Enareva něco nejvzácnějšího. Ti se vydali na své cesty a dva z nich dorazili se vzácnými předměty – jeden s diamantem a druhý s květinou, která kvete jen jednou za sto let. Třetí syn však nic neměl.

Jednoho dne potkal starého muže, který se snažil chytit rybu. Zlatý prsten princovi předal jako dík za jeho pomoc. Nic zvláštního na něm nebylo kromě nápisu „Zlatý Prsten“. Přestože byl jen obyčejný prsten, princ se rozhodl ho přinést jako svůj dar pro krále.

Když mu předal zlatý prsten, král byl překvapen. Nikdy neviděl tak krásný prsten. Prince Petr složil před králem svůj příběh a také řekl, že prsten má zvláštní moc přinášet blahobyt a štěstí království.

Král byl nadšený svého syna objevem. Věděl, že prsten není jen krásné ozdoba, ale symbol lásky a soucitu. Rozhodl se, že Petr bude dalším králem Andravary. Bratři norovali, ale věděli, že jejich otec učinil správnou volbu.

Od té doby se Zlatý Prsten Andravara stal legendárním symbolem lásky a soucitu. Věřilo se, že zlatý prsten má magickou moc, která může království přinést prosperitu a štěstí. Lidé začali nosit repliky prstenu jako znak jejich oddanosti království. Legenda o Zlatém Prstenu Andravary se šířila daleko a široko, a mnoho lidí přicházelo do království, aby si osobně prohlédli tento magický prsten.

Krása a prosperity panovaly v království za vlády Petra. Byl milován svými lidmi, a jeho vláda byla nazvána jako Zlatý věk Andravary. A tak se legenda Zlatého Prstenu Andravary stala součástí historie království, která připomíná důležitost soucitu a laskavosti. Tato báchorka nás učí, že materiální věci mohou být bezcenné, ale prostý projev laskavosti a soucitu může udělat obrovský rozdíl v životě někoho jiného.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka