Krátké české pohádky před spaním pro děti

Zlatníkovo bohatství

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dávno, dávno v zemi České žil boháč jménem Zlatník. Byl to muž s nezměrným bohatstvím a velikou mocí. Lidé o něm mluvili jako o králi, který vládne svou zemí. Zlatník se však dlouho necítil šťastný a uspokojený. Toužil po něčem víc než jen po zlatě a moci. A tak se jednoho dne vydal na cestu, která ho zavedla k neuvěřitelnému pokladu. Toto je příběh o Zlatníkově bohatství, které nikdy nebylo tím, po čem toužil.
Once upon a time in a small village in the Czech Republic, there lived a kind old man named Jakub. Jakub was a goldsmith and lived a very simple life with his wife and children. He was known throughout the village for his exceptional skills in making fine jewelry and other precious items.

One day, while Jakub was walking through the forest gathering wood for his fireplace, he stumbled upon a small, glittering hill. As he got closer, he realized that it was made entirely of gold nuggets. Jakub was overjoyed at this discovery and immediately began to collect as much gold as he could carry back to his workshop.

Over time, Jakub became very wealthy from the gold he found in the forest. He was able to provide for his family and even helped many of the villagers who were struggling. Despite his newfound wealth, Jakub remained humble and continued to work as a goldsmith, creating beautiful works of art for his customers.

As news spread of Jakub’s wealth, people from all over the kingdom began to visit the small village to see the goldsmith’s riches for themselves. Many of them asked Jakub where he had found the gold, but he kept the location a secret, not wanting anyone else to take advantage of this gift from nature.

One day, a group of bandits arrived in the village, intent on stealing Jakub’s gold. They threatened Jakub and his family, demanding that he give them the location of the gold mine. But Jakub refused, knowing that the bandits would use the gold for their own selfish purposes.

The bandits didn’t take kindly to Jakub’s refusal and decided to take matters into their own hands. They broke into Jakub’s workshop and stole all of his precious items, leaving the goldsmith and his family with nothing.

Jakub was devastated by the loss of his beloved creations and the theft of his gold. He didn’t know what to do, feeling as though all of his hard work and good fortune had been taken away from him.

But as he sat in his workshop, staring at the empty shelves and tables, he realized that he still had something of value that the bandits couldn’t steal: his skills as a goldsmith. He gathered whatever materials he could find and began working once more, creating beautiful pieces that were even more intricate and detailed than before.

Word of Jakub’s resilience and craftsmanship soon spread throughout the kingdom, and people began travelling from far and wide to see his new creations. Jakub became even more famous than before, and his new art quickly became highly sought-after throughout the realm.

Although he would never forget the loss of his gold and the pain it caused him and his family, Jakub knew that his true value lay in his skill and imagination, and the joy that he brought to others through his creations. And so, he continued to work hard, using his gift to make the world a more beautiful place.

And so, the story of Zlatníkovo bohatství teaches us that true wealth comes not from material possessions or material gain, but from the innate talents and gifts that we all possess, and the joy that we bring to those around us.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

V malé vesničce v České republice žil kdysi dobrý muž jménem Jakub, klenotník, který s manželkou a dětmi vedl velmi skromný život. Jednoho dne, když procházel lesem s úmyslem nalézt dřevo, našel Jakub malé, třpytící se kopce zlatých nuggetů. Velmi se zaradoval a okamžitě všechno zlato nesl zpátky do své dílny. Postupem času se Jakub díky zlatu stal velmi bohatým mužem. Byl schopen zajistit své rodině a pomohl mnoha vesničanům, kteří se potýkali s finančními problémy. Navzdory jeho bohatství zůstal Jakub skromným lidem a pokračoval v práci klenotníka, vytvářející krásné umělecké předměty pro své zákazníky. Když se o Jakubově majetku roznesla zpráva, lidé z celého království začali přicházet do vesnice, aby si prohlédli bohatství klenotníka. Mnozí z nich se ptali Jakuba navzdory tomu, že držel místo s nalezištěm zlata tajemství. Jednoho dne dorazila do vesnice skupina lupičů s úmyslem ukrást Jakubovo zlato. Hrozili Jakubovi a jeho rodině a požadovali, aby se jim sdělil umístění zlatého dolu. Jakub odmítal a věděl, že lupiči by zlato použili jen pro své sobecké účely. Lupiči toho nebyli nadšení a rozhodli se použít sílu. Vtrhli do Jakubovy dílny a ukradli všechny jeho cenné výrobky, své uloupené zlato nechali klenotníkovu a jeho rodině nic. Jakub byl zdrcen ztrátou svých pokladů a krádeží svého zlata. Necítil se dobře a cítil, jako by mu byla odebrána veškerá tvrdá práce a dobrá příležitost. Jak však seděl v dílně a zíral na prázdné police a stoly, uvědomil si, že má stále něco cenného, co lupiči nemohou ukrást – své klenotnické dovednosti. Sebral všechny materiály, které mohl najít, a začal znovu pracovat, vytvářející krásné výrobky, které byly ještě intrikátnější a podrobnější než dřív. Slovo o jeho odolnosti a řemesle se brzy rozšířilo po celém království, a lidé začali cestovat z daleka, aby viděli jeho nové výtvory. Jakub se stal ještě slavnějším a jeho nové umění se rychle stalo vysoce ceněným po celém království. Přestože nikdy nezapomněl na ztrátu svého zlata a bolest, kterou mu a jeho rodině způsobil, Jakub věděl, že jeho pravou hodnotou jsou jeho schopnosti a představivost a radost, kterou pomocí svých výtvorů poskytuje ostatním. Proto pracoval dál tvrdě a využíval svůj talent, aby svět byl krásnějším místem. Tento příběh naučil, že pravé bohatství nepochází z materiálních statků nebo množství zlatých mincí, ale z vrozených talentů a darů, které všichni máme, a radosti, kterou přinášíme těm kolem sebe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka