Krátké české pohádky před spaním pro děti

Zlaté Děti a Kouzelné Sny (The Gold-Children and the Magical Dreams)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dávno, dávno před dávnými časy, v zemi zvané Království Snů, žili Zlaté Děti. Tyto zvláštní děti se nerozlišovaly od běžných dětí pouze svou neuvěřitelnou magickou mocí. Byly to však děti osamocené, neboť jejich rodiče a ostatní lidé je báli. V Království Snů byla totiž magie stále zakázaná a lidé se jí báli. Jednoho dne se však Zlaté Děti rozhodnou ukázat světu své kouzelné sny a usilují o to, aby mohly být součástí běžného světa. Tento příběh vypráví o cestě Zlatých Dětí a jejich snění, který byl schopen změnit svět tak, jak ho dosud nikdo neznal.

H2: Zlaté Děti a Kouzelné Sny

H3: Co jsou Zlaté Děti?
V dávných dobách, kdy ještě nebyli lidé, žili na světě různí tvorové. Mezi nimi byly i Zlaté Děti, kouzelná stvoření, která se podobají lidským bytostem, ale mají zlatou barvu pokožky a velké, třpytivé oči. Jsou to moudří a štědrí duchové, kteří pomáhají lidem v nouzi a trestají ty, kteří škodí přírodě.

H3: Co jsou Kouzelné Sny?
Kouzelné Sny jsou sny, které posílají Zlaté Děti lidem do jejich spánku. Jsou to nádherné a inspirativní pohádky plné dobrodružství, magie a moudrosti. Ty, kdo se nebojí snít, mohou získat velkou sílu a moudrost od těchto snů a tím se stát lepšími lidmi.

H3: Jaké je to být Zlatou Dětí?
Zlaté Děti žijí v hlubinách zlatých řek. Jsou to samotáři, kteří se nevyskytují v hojném množství. Jsou to bytosti velmi moudré, které poskytují pomoc a radu těm, kteří o ni požádají. Jsou to také bojovníci, kteří se staví na ochranu přírody a zvířat.

H3: Jaké jsou příběhy o Zlatých Dětech a jejich Kouzelných Snech?
Jednou se stalo, že na světě propukla velká sucho, řeky a potoky vyschly a lidé trpěli žízní. Zlaté Děti se proto rozhodly lidem poslat Kouzelný Sen, ve kterém se voda zase vrátila a lidé si mohli napít.

Další příběh vypráví o tom, jak jedna Zlatá Dítě zasáhla proti zlým lidem, kteří ničili lesy a odnášeli zvířata. Poslala jim Kouzelný Sen, ve kterém se objevila mocná lesní bohyně a trestala ty, kteří ničí přírodu. Od té doby se lidé naučili respektovat přírodu a zdvojnásobili se počty zvířat a rostlin.

H3: Co se stane, když lidé přestanou snít?
Jednou se stalo, že lidé přestali snít a přestali poslouchat Zlaté Děti. Znechucené Zlaté Děti se proto schovaly do hlubin řek a přestaly pomáhat lidem. Lidé slábli, nemocněli a trpěli. Potřebovali pomoc, ale nevěděli, jak ji získat.

Až jednoho dne se objevil mladík, který se nevzdával snění a věřil v Zlaté Děti. Rozhodl se vstoupit do zlaté řeky a požádat o pomoc. Zlatá Dítě ho přijalo a vysvětlilo mu, jak se má sny poslouchat a jak se má žít v souladu s přírodou. Mladík se tedy vrátil na svůj svět a začal lidem vyprávět o Zlatých Dětech a jejich Kouzelných Snech.

Lidé se začali opět učit snít a opět se hledali v souladu s přírodou. Zlaté Děti se zase objevily a pomáhaly lidem v nouzi. A tak se stalo, že na světě vzniklo místo pro kouzla a naději a lidé se naučili sny vnímat jako mocné nástroje, které jim pomáhají ve všech situacích.

H2: Závěr
Zlaté Děti a Kouzelné Sny jsou součástí našeho dědictví a kultury, které nás učí, jak si vážit přírody a jak snít s otevřeným srdcem. Tyto pohádky jsou plné moudrosti a inspirace a přinášejí nám naději, že věci se mohou zlepšit, když si to opravdu budeme přát. A tak si můžeme přát, aby Zlaté Děti a Kouzelné Sny nikdy nezmizely a aby nám vždy přinášely naději a radost.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Pohádka o Zlatých Dětech a Kouzelných Snech nás učí vážit si přírody a věřit v kouzla. Zlaté Děti jsou moudří samotáři, kteří pomáhají lidem v nouzi a bojují proti těm, kteří ničí přírodu. Kouzelné Sny jsou inspirativní a plné moudrosti a odvahy. Když lidé přestanou snít, ztrácí se nádech a universum je bez moci. Lidé by měli vnímat sny jako mocný nástroj, který jim pomáhá v každodenním životě. Když si budeme chtít něco opravdu přát, může se to splnit. Snění nás přináší naději a radost a pomáhá nám odhalovat nové možnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka