Krátké české pohádky před spaním pro děti

Tajemství Smrti Bree (The Secret of Death Bree)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo nebylo v dávných dobách malé městečko, kde žila jedna rodina jménem Bree. Otec, matka a syn, kteří měli velké tajemství – Tajemství Smrti Bree. Nikdo nikdy neslyšel o této záhadě, ale jednoho dne se syn rozhodl, že už je čas aby se tajemství prozradilo. Jeho rozhodnutí otevřelo bránu k nečekanému dobrodružství, které je zavede až k samotnému stvořiteli světa. Zbývá jen jedna otázka – dokáže syn odhalit Tajemství Smrti Bree a přežít nebezpečné úkoly, které na něj čekají? Toto je příběh o odvaze, lásce a síle rodinných vazeb – Tajemství Smrti Bree.
Once upon a time in the small village of Bree, there lived a young girl named Eva. Eva was a curious and adventurous girl who loved exploring the world around her, and often found herself wandering into the woods that surrounded her village. One day, as Eva was wandering in the woods, she stumbled upon a bright light that seemed to be emanating from a clearing. Intrigued, she made her way towards the light.

As she approached the clearing, she saw a figure standing in the center. It was an old woman with long grey hair and a kind face. The woman introduced herself as Ludmila, and she told Eva that she had been expecting her. Eva was confused, and asked Ludmila how she could have known she was coming. Ludmila simply smiled and said that Eva had been drawn to the clearing by the magic that surrounded it.

Eva was fascinated by the woman and her mysterious ways, and she asked Ludmila to tell her more about the magic of the woods. Ludmila said that the woods were full of secrets and mysterious powers, some of which had been passed down from generation to generation. She told Eva the story of the Secret of Death Bree, an ancient legend that had been passed down through the ages.

According to the legend, there was a hidden chamber beneath the village of Bree that contained the Secret of Death Bree – a magical potion that could bring the dead back to life. It was said that the potion was guarded by a powerful enchantress who lived in the woods, and that only those who were pure of heart could enter the chamber and claim the potion.

Eva was fascinated by the story, and she asked Ludmila if she knew where the chamber was located. Ludmila smiled and said that she did, but that she could not reveal its location to just anyone. She said that Eva would have to prove her worthiness and purity of heart by completing a series of tasks and challenges.

Eva eagerly agreed, and Ludmila began to lead her through the woods, showing her the wonders of the magical forest. They encountered all sorts of creatures along the way – fairies, talking animals, and even a dragon. Eva was amazed by everything she saw, and she felt her heart fill with love and compassion for the creatures of the woods.

Eventually, they arrived at a small pond in the center of the forest. Ludmila told Eva that she must swim across the pond to prove her worthiness. Eva hesitated – she had never been a strong swimmer, and the pond looked deep and murky. But she took a deep breath and plunged in.

As she swam, Eva felt a strange power coursing through her body. She felt stronger and more agile than she ever had before. When she finally reached the other side of the pond, Ludmila was waiting for her with a smile.

„Very good, my dear,“ she said. „You have passed the first test. But there is more to come.“

Over the next few days, Eva was put to the test in countless ways. She had to show her courage in the face of danger, her compassion for those in need, and her wisdom in making hard choices. But through it all, she remained true to her kind and generous nature, and Ludmila could see that she was indeed pure of heart.

Finally, Ludmila led Eva to a small cave hidden in the side of a hill. She told Eva that this was the entrance to the chamber where the Secret of Death Bree was kept. Eva took a deep breath and stepped inside.

The chamber was like nothing she had ever seen before. It was filled with strange artifacts and glowing crystals, and at the center of the room stood a small vial of liquid. Eva knew that this must be the Secret of Death Bree.

But just as she was about to pick up the vial, she heard a voice behind her. „Stop!“

Eva turned around to see a beautiful enchantress standing in the doorway. The enchantress told Eva that she could not take the potion – that it was not meant for mortals to meddle with the power of life and death. But Eva pleaded with the enchantress, saying that she only wanted to use the potion for good.

The enchantress sighed and said that she could see that Eva was indeed pure of heart. She said that she would give Eva the vial, but that she must promise to use it only for good, and that she must never try to use it to cheat death.

Eva promised, and the enchantress handed her the vial. Eva felt a surge of power as she held it in her hand, and she knew that she had the power to change the world.

She left the chamber and returned to the village of Bree, where she was hailed as a hero for her bravery and purity of heart. She used the Secret of Death Bree to heal the sick and the wounded, and to bring joy and happiness to those who had lost loved ones. And although she knew that she could never use it to cheat death, she was content in the knowledge that she had the power to make a difference in the world.

And Ludmila – she was always there, watching over Eva and guiding her on her journey through life. For Ludmila knew that the woods were full of secrets and magical powers, but that the greatest magic of all was the power of love and compassion – the true Secret of Death Bree.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Vyprávění o Evině dobrodružství v kouzelných lesích se soustředí na tajemství smrti v malé vesnici Bree. Podle legendy se pod vesnicí nachází skrytá komora s magickou směsí, která dokáže oživit mrtvé. Tato směs je ochraňována mocnou kouzelnici, která bydlí v lese a pouze ti, kteří jsou čistého srdce, mohou do komory vstoupit a ukrást magickou směs. Eva se setkává s kouzelnou Ludmilou, která ji vede k dokončení nejrůznějších úkolů, aby dokázala svou hodnotu a čistotu srdce. Nakonec se dostane do skryté komory a najde magickou směs. Ale když ji chtěla ukrást, zaslechla hlas kouzelnice, která ji varovala před zneužitím její moci. Místo toho jí však darovala směs s podmínkou, že ji použije jen pro dobro a nikdy ji nepoužije k podvodu smrti. Eva se stala hrdinkou vesnice a použila magickou směs k uzdravení nemocných a k radosti těch, kteří ztratili své blízké. Celý příběh poukazuje na to, že největší magií na světě je moc lásky a soucitu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka