Krátké české pohádky před spaním pro děti

Štěpení Aegirova – Aegir’s Feast Splitting

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna kouzelná země plná tajemství a magie. V této zemi žili mocní bohové a bohyně, kteří vládli nad přírodou a osudem lidí. Mezi těmito bohy patřil i Aegir, vládce moří a oceánů. A právě o jednom z jeho slavných hostin, Štěpení Aegirova, vyprávíme dnes v naší pohádce.
H2: Štěpení Aegirova
H3: Jak Aegir slavil svůj svátek

Byla jednou jedna mořská bohyně jménem Ran, která byla vdaná za boha moře jménem Aegir. Aegir byl mocný boh, který vládl mořským vodám a byl obdivován všemi námořníky a rybáři.

Každý rok, při příchodu jara, Aegir slavil svůj svátek. Na tomto svátku se shromáždilo mnoho návštěvníků z celého okolí, aby slavili společně s Aegirem. Na slavnosti se obyčejně podávaly lahodné rybí pokrmy a pilo se do sytosti.

H3: Pro Vodníky bylo toto slavnostní období velmi důležité

Mezi návštěvníky Aegirova slavnostního svátku byli také vodníci. Vodníci žili v řekách, potocích a jezerech a byli ochránci vody. Byli obdarováni Aegirem zvláštní mocí, aby mohli chránit vodu a kontrolují její tok.

Vodníci slavili Aegirův svátek s velkým nadšením a úctou k Aegirovi. Na této slavnosti se také cítili mezi návštěvníky stejně důležití jako ti nejvyšší bohové.

H3: Aegirův svátek se stal velkou tradicí

Aegirův svátek se stal tak velkou tradicí, že byl téměř stejně důležitý jako největší božská slavnost. Rybáři a námořníci se již těšili na tento svátek měsíce předem a připravovali se na to, aby na slavnost přinesli ty nejlepší ryby a mořské plody.

Na slavnostích nechyběly ani tanečnice, které tančily v rytmech vln a připomínaly tak, jak moc silná a mocná může být voda.

H3: Problémy na Aegirově slavnosti

Jednoho roku se však na Aegirově slavnosti stalo něco nečekaného. Vodníci přinesli na svátek záhadnou černou kouli, kterou Aegir měl rozdělit mezi vodníky jako symbol spojení a vzájemné ochrany.

Aegir však nevěděl, co s koulí udělat. Když ji chtěl rozštěpit, koule se pod jeho silou roztříštila na mnoho malých, ostrých kousků. Tyto kousky se pak rozletěly do vod až na břehy oceánu, kde několik malých rybářských lodí bylo potopeno.

H3: Náprava způsobené škody

Vodníci byli zděšeni tím, co se stalo. Přestože nechtěli umožnit, aby se taková věc vůbec přihodila, pomohli rybářům s opravami jejich lodí a pomohli jim zpět na vodu.

Aegir však cítil, že se na něj všichni dívají špatně. Zažil pocit, že zklamal nejen vodníky, ale také návštěvníky svého slavnostního dne.

H3: Poučení z Aegirova dne

Po tomto dni se Aegir rozhodl, že musí být více opatrný, co přijímá jako dar od vodníků. Chtěl mít jistotu, že to, co přijme, bude nejenom krásné a mohutné, ale také bezpečné a přínosné pro všechny.

Tento den se stal učením pro Aegira i pro všechny, kteří se zúčastnili jeho svátku. Naučili se, že dary od přátel také přinášejí odpovědnost, a že je důležité se ujistit, že tyto dary jsou bezpečné pro všechny, kteří z nich budou mít prospěch.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Pohádka „Štěpení Aegirova“ vypráví o mořské bohyni Ran, která byla vdána za boha moře Aegira. Aegir každý rok slavil svůj svátek, na který přišli i vodníci, kteří chrání vodu a kontrolují její tok. Avšak jeden rok se na svátek vodníci dostavili s koulí, kterou Aegir měl rozdělit mezi ně jako symbol spojení a vzájemné ochrany. Aegir však nevěděl, co s koulí udělat a roztříštil ji na kousky, které se dostaly až na břehy oceánu, kde potopily několik lodí. Vodníci se snažili pomoci a opravit škody, ale Aegir cítil, že zklamal všechny. Poučení z tohoto dne bylo, že dary od přátel také přinášejí odpovědnost a důležité je ujistit se, že jsou bezpečné pro všechny, kdo z nich budou mít prospěch.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka