Krátké české pohádky před spaním pro děti

‚Kozí Uši Císaře‘ (The Goat’s Ears of the Emperor)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna královna, která se modlila k Bohu a přála si dítě. Její modlitby byly vyslyšeny a narodil se jí krásný chlapec. Císař, který náhodou tuto královnu navštívil, viděl chlapce a rozhodl se, že bude jeho následníkem. Nicméně, tento chlapec měl zvláštní dar – kozi uši. Jak se bude vyvíjet jeho osud v příběhu „Kozí uši císaře“?
H2: Kozí Uši Císaře: Pohádka, která započala v české zemi

V české zemi žil kdysi jeden neobyčejný císař, který měl tajemství, které si chránil pečlivě jako poklad. Toto tajemství bylo známo pouze jeho nejvěrnějším důvěrníkům – poddaným, kteří mu sloužili v jeho zámku. Nebyli však to jediní lidé, kteří o jeho tajemství věděli.

H3: Původ Kozích Uší

Císař totiž měl kouzelné kozí uši, které mu umožňovaly slyšet všechno, co se děje v jeho království. Nebyla to však obyčejná kouzla, ale velmi mocná.

Zpočátku si císař myslel, že jde o obyčejnou nemoc uší, ale když už od nich nemohl utéct, začal se s nimi ztotožňovat. A tak se staly součástí jeho těla a nikdo by si neuvěřitelné uši nevšiml.

H3: Tajemství Kozích Uší

Tajemství o kouzelných uších se dostalo ke zlým lidem, kteří toužili po císaři a jeho království. Protože nevěděli, jaké dokáže císařovy uši kouzla, začali šířit zvěsti, že císař je posedlý ďáblem a vládne pod jeho vlivem.

To se rychle šířilo po království a lidé začali být velmi nervózní a paranoidní. Nikdo si nevěděl rady s císařem a jeho kouzelnými uši. Lidé se báli, že by císař mohl získat ještě větší moc, díky svým uším a navždy ovládnout celé království.

H3: Plán Zeďaře a Kozla

Jeden z nejbohatších lidí v království, zeďař, měl plán jak se císaře zbavit. Věděl, že když by se dostal do zámku, může tuto komplikaci snadno odstranit a získat tak jednu z nejcennějších věcí v království – císařský trůn.

Zeďař začal o svém plánu mluvit okolo a najednou se mu na pomoc dostal kůň, který mu řekl, že klidně do zámku projede. Avšak ten mu řekl, že když chce, aby plán fungoval, musí najít Kozla, jelikož on dokáže utajené rady proslovu, které ho uvolní z královského zámku. Zeďař tedy musel pro Kozla vyrazit.

H3: Hledání Kozla

Zeďař se rozhodl, že musí najít Kozla, aby se mu dostalo pomoci, jak se dostat do zámku a odstranit tak císaře. Velmi netrpělivě začal hledat a hledat, ale Kozla nikde nenašel. Aby si ulevil od stresu, zastavil se u jedné hospody na okraji města.

H3: Kozel se ukáže

Zatímco tam tak seděl, nahlas si pro sebe smál a plácal se s místními sedláky a najednou uslyšel křik.

,,Ukaž se, Kozle!“ zachrochtal. ,,Kozle, slibuje se ti týden v sedle!“

Zeďař zůstal překvapen a věděl, že právě našel Kozla. Rychle si však uvědomil, že pokud bude baroni zajímat, proč sháněl kozla, vrátí se zpět a zničí jeho plán. Tak tajně odjel a čekal, až se Kozel osamostatní.

H3: Kozí uši pomožou

Kozel, který si v hospodě hezky užíval svou pivo, ho najednou napadlo, že by se mohl bavit a trochu se bavit se zmateným zeďařem. Nabídnul mu, že ho povede k císaři, pokud mu slíbí, že ho pět let bude nechat v klidu a nezmění mu život na horší. Zeďař na to souhlasil.

Kozel ho tedy odvedl k císaři a zeďař ho zabil. Avšak v tu chvíli se stalo něco zvláštního. Kozí uši císaře, uslyšely vše, co se dělo a okamžitě ho upozornily. Císař se brzy dozvěděl, co se stalo s jeho drahým přítelem a začal si být vědom toho, jak moc mu pomohly jeho kouzelné uši.

H3: Císař zemře

Avšak moc jeho uší měla své omezení a nakonec to s ním přehnaně zacházelo. Jeho sluch se stále zlepšoval až do té míry, že slyšel i ty nejmenší vzdálené zvuky a toto mu nedovolovalo spát ani jíst normální jídlo. V konečném důsledku to dovedlo císaře k zoufalství a nakonec zemřel uprostřed nočního šílenství skutečně velmi samotný.

H2: Závěr

Kozí uši císaře byly neobvyklým prvkem, který měl velký vliv na jeho život. Byly pro něj obrovským darem, ale z tohoto daru se nakonec stalo prokletí. Pohádka Kozí Uši Císaře ukazuje, že i ty největší schopnosti mohou být pro člověka škodlivé, pokud překročí určitou míru.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Pohádka Kozí Uši Císaře ukazuje, že i největší dar může být pro člověka prokletím, pokud jej překročí. Císař byl požehnán kouzelnými kozími ušima, díky nimž slyšel co se dělo v jeho království. Avšak to, co začalo jako dar, se stalo velkým problémem. Jeho kouzelné uši byly objeveny a zlí lidé je využili k šíření pomluv a lží o císaři.

Bohatý muž v království měl plán, jak se císaře zbavit, ale potřeboval Kozla, aby mu mohl pomoci. Nakonec se mu Kozel ukázal a odvedl mu ho k císaři, ale poté byl zeďář zabit. Naštěstí císařovy kouzelné uši zasáhly a pomohly mu uniknout. Avšak nakonec se ukázalo, že moc jeho uší měla své omezení a dovedla císaře k zoufalství. Císař zemřel uprostřed nočního šílenství, přičemž byl velmi samotný. Pohádka Kozí Uši Císaře nás učí o tom, že mocné schopnosti by měly být používány s rozvahou a uměřeností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka