Krátké české pohádky před spaním pro děti

Aegirov Svátek

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jeden krásný svátek, který se slavil jednou za rok v českých zemích. Při tomto rituálu se vodní duchové shromažďovali u řek a jezer, aby oslavili Aegirova svátek. Aegirus, největší z vodních duchů, býval stále přítomen a ochraňoval svůj národ podvodních bytostí. Jednoho dne se však přihodila událost, která zcela změnila jeho život i život celého podvodního světa.
H2: Solarové vánoce – Aegirov Svátek v české pohádce

Aegirov Svátek je slavností, která se v českých pohádkách objevuje stále častěji. Tento svátek vychází z keltské tradice, kdy se slavilo příchod zimy a s ním související posun slunovratu. V českých končinách se však tento svátek oslavuje pod názvem Solarové vánoce. Tuto slavnost provází mnoho pohádek a pověstí, které se váží k této tematice.

H3: Solarové vánoce – pohádka o pohanském svátku

Když se slunce začalo pomalu klanět zpět na srdce odpočinku, čekal každý zvědavě na Aegirov Svátek. Byl to okamžik slavit tu chvíli, kdy se zdálo, že se konečně sepjou ruce zimy a jara. Všichni byli opojeni pocitem, jak vzrůstá síla slunce, která se s jarem vrátí naplno. Byla to oslava života a všeho, co s ním souvisí.

H3: Pohanské zvyky a tradice v Solarových Vánocích

Každý kout byl připravený pro velkou oslavu. Připravovaly se oltáře, na kterých byly svíčky a různé dary pro bohy. Byly nasazeny různé masky a lidé se pokoušeli ochránit před zlými silami. Oheň, který se šířil v krbech, se popíjel medem a bylo se více než jasné, že se na této slavnosti bude dobrat až do rána.

H3: Rozbořené hranice mezi světy

A v tom se náhle stalo něco neuvěřitelného. Rozbořené hranice mezi světy, které jsou jinak pevné jako skála, se začaly pomalu prolínat. Do našeho světa se dostávali mnozí neviditelní skřítci a víly. Světy se protínaly, jako by se průchod uvolnil a propojil tyto dvě stránky existence. A lidé se v této chvíli obraceli k těmto bytostem, děkují jim a prosí je o ochranu.

H2: Solarové Vánoce v moderním světě

Zcela zřejmě, že dnes jsou Solarové Vánoce ještě větší slavnost než v minulosti. Je to čas, kdy se všichni snaží více spřátelit a upevnit trápené vztahy. Mnohé tradice, které jsou v naší kultuře dnes už pomalu neexistují, jsou stále na této slavnosti respektovány. Je důležité, aby tato tradice i nadále přežívala a aby se více upevňovaly kontakty mezi lidmi navzájem.

H3: Obnovení starověkého svátku

Solarové Vánoce jsou nadále slavností, kterou si může okusit každý. Lidé dnes stále obnovují tento starověký svátek a uvědomují si, co pro ně znamená. Tato slavnost je stále spojena s příchodem jara a to s přišla, bylo jasné, že zima je již na ústupu. A tak, každý rok se slaví tato krásná slavnost, která se stala nejen součástí naší kultury, ale také součástí naší identity.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Solarové Vánoce jsou původem pohanskou slavností, která se v České republice slaví jako návrat slunce a posunu slunovratu. Tuto tradici doprovázejí pohádky a legendy, které se z této tématiky odvíjejí. V minulosti se oslava Solarových Vánoc konala na připravených oltářích s dary pro bohy a také se ochraňovalo před zlými silami. Dnes je slavnost pro mnoho lidí příležitostí na posílení osobních vztahů a tradic, které v minulosti postupně zanikaly. Slavnost Solarových Vánoc má význam pro naši kulturu a identitu, protože jde o spojení s historií a starodávnými zvyky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka