Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pohádka o zvířátkách na statku

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

V daleké zemi se nacházel malebný statek obklopený zelenými poli a lesy. Na tomto statku žilo mnoho zvířátek s různými schopnostmi a vlastnostmi. Mezi nimi byla malá myška s velkým srdcem, pes s moudrostí staletého mudrce, kocour s hbitostí a zručností zlodějů a mnoho dalších zvířátek. Tyto zvířátka sdílela své zážitky, tajemství a moudrost v různých dobrodružstvích na statku. A tak začíná pohádka o zvířátkách na statku – Pohádka o zvířátkách na statku, plná magie, učení a přátelství.

Pohádka o zvířátkách na statku: jak se ze soudružky stala královnou

H2: Prolog

Když se řekne „statek“, každému se vybaví krásné zátiší, kde si zvířátka pobíhají po zelené louce a hrají si. Přesně takový byl statek, o kterém se tato pohádka bude vyprávět. Bydlelo tam mnoho zvířátek – slepice, kachny, králíci, ovce, kozy a vepři. Všichni byli spokojení, měli dostatek jídla a hraček na hraní. Byl tam však i jeden zvířecí soudruh, který si myslel, že umí ve všem rozhodovat.

H3: Soudruhův plán

Soudruh byl prasátkem jménem Fred. Byl to nevolník, což znamenalo, že byl majitelem statku, lidmi, ale i ostatními zvířaty považován za něco jako jedničku. Fred měl plán, jak získat ještě více moci a rozhodovat i o ostatních zvířatech nejen na statku, ale i ve světě mimo něj. Přesvědčený o tom, že to dokáže, začal plánovat, jak se stane panovníkem všech zvířat.

H3: Soudruhův plán se zrodil

Fred se rozhodl získat vládu. Musel vymyslet divný a tajemný plán, jak připravit ostatní zvířata o jejich svobody. Do té doby se zvířata na statku rozhodovala společně. Soudruh Fred se ovšem chtěl stát nezpochybnitelným vůdcem, který bude rozhodovat všem ostatním. Musel tedy vymyslet něco, co je přesvědčí, že potřebují jeho vedení a nemohou se bez něj obejít. Jednoho dne se Fredovi podařilo vymyslet plán, jak si ostatní zvířata podmanit.

H3: Soudruh Fredovo nebezpečné plány

Fred vymyslel plán, jak se zmocnit velké síly. Bylo jím něco, co se jmenuje obilí. Fred myslel, že pokud si ostatní zvířata zvyknou na to, že on je tím, kdo jim dodává jídlo, budou mu muset podlehnout a dělat, co jim řekne. Fred se tedy rozhodl, že bude skupovat celou sklizeň, ať už bude stát kolik stát, aby mohl mýt celou moc. Díky tomuto plánu bylo Fredovo vládnutí posíleno a ostatní zvířata se bála ho ztratit.

H3: Soudruh Fred opět vítězí

Fredovi se podařilo plán dokončit dříve, než se celé zvířectvo na statku vzpamatovalo. Ostatní zvířata se postupně stávala závislá na jeho darovaném obilí a každý den se stávaly zranitelnější. Fred měl moc a mocně vládl celému statku. Fred si konečně dokázal splnit svůj největší sen a stal se jediným rozhodujícím na statku.

H2: Vývoj situace na statku

Zvířata na statku Fredovi podléhala a ti nejlepší, kteří se proti němu vzepřeli, byli potrestáni. Zvířátka se bála kvůli němu odmlky a nemohla si užívat svobodné hraní. Fred nakonec vládl tak mocně, že se choval jako arogantní tiran. Vykřikoval, když mu něco nesedělo a okřikoval, když chtěl něco jiného. Všichni ostatní již byli unavení z jeho neustálé nátlakové politiky a hledali řešení.

H2: Odvaz čtyř zvířátek

Mezi zvířátky byli ale ti, kteří v sobě měli dostatek odvahy vzepřít se Fredovi a jeho nadvládě. Začali se scházet a hledat řešení, jak se soudruhovy nadvlády zbavit. Jednoho dne se čtyři nejodvážnější a nejstatečnější zvířátka sešla, aby se domluvila na plánu, jak se Freda zbavit.

H3: Plán na vyhnání soudruha Freda

Byli to slepička Blanka, háší Perun,ovečka Dolly a koza Karkulka. Chtěli osvobodit zvířata ze soudruhovy nadvlády a nabídnout jim opět radost, svobodu a pohodu. Společně vymysleli plán, jak soudruha Freda čelit. Věděli, že plány musí připravit pečlivě, aby se jim podařilo diktátora zahnat ze statku a obnovit tradiční způsoby řízení.

H3: Starodávná kouzla a osvobozující vůle

Zvířátka se rozhodla osvobodit. Musely vymyslet plán, jak odstranit Freda ze svého trůnu. Začaly hledat od rolníků v blízkém okolí osvědčené způsoby, jak hledat a zachytávat soudruha Freda. Ve své snaze najít osvobozující kouzlo pomohla i Zlatovláska se Zlatým kohoutkem, kteří jim poradili, jak na vcelku levném „expendable“ materiálu zemědělské mechanizace, poražený soudruh velkého statku zachytit, aby mohli opět vládnout společně a bez nesmyslné diktatury. Fred se nepodařilo brzy se ulovit a ztratil kontroly nad ostatními.

H2: Nová doba na statku

Když se Fredovi podařilo ujít se zemědělským exponátem, zvířata se shromáždila kolem Blanky, Peruna, Karkulky a Dolly. Společnost si vybrala nový postup – stala se královstvím zvířat. Nyní byli soudruhovi sluhové rovnoprávnými občany a statek byl opět svobodným místem. Ostatní zvířata na statku brzy oslavila svobodu a radost se opět vrátila na statek. Fredovo vládnutí bylo navždy zapomenuto a na statku se usadili mír a pohoda.

H2: Epilog

Tak skončila pohádka o zvířátkách na statku. A vy lidé, kteří jste si ji přečetli, se z jejího poselství poučte. Pamatujte si, že odvaha se zvyšuje silou kolektivního vlivu a pouze spojením sil můžeme dosáhnout něčeho velkého. Proto se více snažme sblížit a být ve vztahu bratry a sestry. Jedině takto můžeme dosáhnout toho, aby svět byl krásnější a spravedlivější.

Ponaučení z Pohádka o zvířátkách na statku

Pohádka o zvířátkách na statku ukazuje, jak nebezpečné může být touha po moci a jak důležitá je jednota a kolektivní odvaha v boji za svobodu a spravedlnost. Soudruh Fred chtěl vládnout a ovládat ostatní zvířata, ale jeho nadvláda postupně ničila svobodu a radost na statku. Čtyři odvážní hrdinové, slepička Blanka, háší Perun, ovečka Dolly a koza Karkulka, se snažili soudruha Freda porazit. Díky své jednotě, odvaze a spolupráci se jim to nakonec podařilo. Statek se stal opět svobodným a harmonickým místem. Pohádka nám připomíná, že spolupráce a jednota jsou klíčové v boji proti nespravedlnosti a diktatuře a že svět může být lepší, pokud se snažíme spojit síly a jednat s odvahou a zodpovědností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka