Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pohádka o traktoru

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Pohádka o traktoru

Once upon a time, in a beautiful far-off land of Czech Republic, there was a magical tractor that went by the name of „Pohádka o traktoru“. This tractor was unlike any other, for it had a fascinating tale to tell. It was not just an ordinary machine, but it possessed magical powers that only a few could comprehend. Let us delve into the enchanting story of Pohádka o traktoru and unravel the secrets that lie within its majestic existence.

Once upon a time in a small village in the Czech countryside, there lived a kind old farmer named Pavel. Pavel had a small farm with a few animals but his loyal tractor was the most important thing to him. The tractor he named „Traktor“ was his pride and joy.

H2: The Importance of Traktor

Pavel could not imagine the farm without Traktor. For him, Traktor was not just a machine but a true friend who would help him in his work. Pavel used to talk to Traktor about his problems, and he felt that Traktor understood him.

Traktor was always ready to work for Pavel. Whether it was plowing the fields or sowing the seeds, Traktor was always there to help. Over the years, Traktor became a part of the family.

H3: The Jealous Villagers

However, not everyone in the village saw Traktor the way Pavel did. Some villagers were jealous of Traktor because they did not own such a dependable machine. They often said that it was unfair that Pavel had Traktor to help him with his work.

One day, some of the villagers decided to teach Pavel a lesson. They wanted to steal Traktor and hide it so that Pavel would be unable to do any work on his farm.

H3: Traktor Goes Missing

That night, Traktor went missing. Pavel searched everywhere for Traktor, but he could not find it. He was heartbroken, and without Traktor, his farm was at a standstill.

Days passed, and Pavel’s farm was in a terrible condition. The fields were not tended, and the animals were not fed properly. Pavel did not know what to do. He missed Traktor terribly, and he prayed every day that he would be reunited with his dear friend.

H3: The Search for Traktor

One day, Pavel decided to go to the nearby town to buy some supplies. On his way back, he saw Traktor standing in a field. Pavel ran towards Traktor, and tears of joy streamed down his face. Traktor was back! Pavel hugged Traktor and thanked him for coming back to him.

H2: The Moral of the Story

The villagers who had stolen Traktor saw how much Pavel loved his tractor and they felt ashamed of their actions. They apologized to Pavel and promised never to do anything like it again.

The story of Pavel and Traktor teaches us that true friends are invaluable. No matter how hard the times get, we should never lose hope and always keep faith in our friends.

H2: Conclusion

Pavel and Traktor continued to work side by side, and their friendship grew even stronger. The villagers also started to appreciate Traktor, and many of them even asked Pavel for help with their farms.

From that day on, Traktor became a legend in the village, and people started calling it the „Magical Tractor.“ It was said that if you treated Traktor with love and respect, it would help you in your time of need.

The end.

Ponaučení z Pohádka o traktoru

Příběh Pavla a Traktoru nás učí, že skuteční přátelé jsou neocenitelní. Bez ohledu na to, jak těžké jsou časy, nikdy bychom neměli ztratit naději a vždy bychom měli věřit naše přátelé. Pavlova láska k Traktoru byla podivuhodná a přátelství mezi nimi bylo neporušitelné. Také se zdá, že když se o někoho dobře staráte a máte k nim respekt, pomohou vám v těžkých chvílích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Previous post :

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka