Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pohádka o santovi

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Pohádka o santovi“ je kouzelný příběh o dědečkovi, který žije v tajuplném lese plném zázraků a magie. Tento vševědoucí stařec má neuvěřitelnou schopnost pomáhat lidem a zvířatům v nouzi díky svému kouzelnému klobouku a hůlce. Jeho přátelé jsou výjimečná stvoření, jako jsou lesní víly, kouzelné bytosti a další tajuplné zvířata. Stejně jako v každé pohádce, i zde se objeví zlo a nebezpečí, které mohou ohrozit všechny obyvatele lesa a jedinou šancí je využít dědečkovy kouzelné schopnosti a najít řešení. Tak se nechte unést do světa tajů a kouzel, který vás čeká v této pohádce!
H2: Pohádka o Santovi

Byla jednou jedna malá vesnička uprostřed Šumavy, kde všichni lidé spolu dýchali a žili v harmonii. Vesničku chránil všemohoucí Santov, který se staral o každého obyvatele, který ke svému chrámu chodil. Santov byl pro všechny lidé místního kraje velice důležitý, protože jim poskytoval sílu a ochranu.

H3: Santovův chrám

Vesnička byla celá obklopena tajemnými lesy, které se rozléhaly na všechny strany. Uprostřed nich stál Santovův chrám, který byl celý z kamene a zdobený nádhernými sochami. Chrám se neustále leskl a až do celého okolí pijaly se kouzelné vůně kadidla. Každý den zde lidé přicházeli, aby se před Santovem poklonili a poděkovali mu za svou ochranu.

H3: Pán vlků

Jindy se však v lesích začala šířit zvěst, že se v nich vyskytuje zlý pán vlků. Ti nešťastní, kteří se ocitli v jeho blízkosti, byli roztrhaní na kousky a nikdy se o nich nevědělo. Lidé z malé vesničky se obávali, že toho vlka se vůbec nezbaví a že brzy bude pronikat až do jejich území.

H3: Santovo rozhodnutí

Santov se rozhodl, že musí udělat něco, aby své obyvatele ochránil. Vyzval proto nejmoudřejšího muže z vesnice, aby se s ním setkal v chrámu a poradil se s ním, jak se má zachovat. Muž byl nadšen tím, že Santov na něj spoléhá a přemýšlel nad tím co by mohli udělat.

H3: Moudrý plán

Po dlouhých hodinách se jim podařilo vymyslet plán, jak se s tím vlkem vypořádat. Plán nebyl lehký a zahrnoval mnoho rizik, ale bez vypořádání se s vlkem by nedošlo k úspěchu. Santov tedy rozhodl, že půjde s mužem do lesa již následující den, a spolu budou bojovat proti vlkovi.

H3: Zločinec chycen

Ráno vstali velice časně, aby si mohli připravit všechno, co budou potřebovat na cestu. Společně se s Santovem vydali na dlouhou cestu do lesa. Po několika hodinách dorazili na místo, kde se prý vlk pohybuje. Tam ho nakonec chytili a odvedli zpět do vesnice. Santov o něj pak pečlivě pečoval a učinil z něj skvělého ochránce jeho chrámu.

H3: Potěšení vesničanů

Lidé z vesnice byli velice šťastní, že Santov a jeho nejlepší muž dokázali zajmout toho zločince. Vesničané byli vděčni za Santovovu ochranu a věřili, že Santov se o ně vždycky bude starat. Od té doby se všechna zvířata z lesa až do vesnice chovala mnohem klidněji a život se vrátil do normálu. Vesnička byla opět plná radosti a veselí.

H2: Konec Pohádky o Santovi

A takto skončila krásná pohádka o Santovi. Celá vesnička byla opět šťastná a spokojená. Santov se stále staral o své obyvatele a chránil je před nebezpečím. A přestože se na cesty ukazují nejrůznější hrozby, věděli, že s Santovem a jeho nejlepším mužem mohou překonat všechny překážky, které se objeví na cestě.

Ponaučení z Pohádka o santovi

Pohádka o Santovi ukazuje, jak důležitá je vzájemná spolupráce a ochrana v komunitě. Santov poskytuje ochranu a sílu svému lidu, ale nejlepšímu muži z vesnice potřebuje, aby vyvinul strategii, jak se vypořádat s nebezpečím v okolí. Společným úsilím nakonec dokážou chytit zločince a obnovit klid a mír v celé vesnici. Tato pohádka také zdůrazňuje důležitost ctností, jako je odvaha a moudrost při řešení problémů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka