Krátké české pohádky před spaním pro děti

Dětské pohádka kočičce a pejskovi

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna kočka a jeden pes, kteří žili společně v domečku uprostřed lesa. Tito dva nejlepší kamarádi byli pro sebe vždy oporou, ale jednoho dne se do jejich krásného života vloudila zlá čarodějnice. Ta proklela kočičku a pejska a začal se tak jejich dobrodružný příběh plný nebezpečí, přátelství a lásky. Toto je příběh o Dětské pohádce kočičce a pejskovi, která vás zavede do tajů lesa a neznámých světů, kde se budete moci vypořádat s každým problémem a ve výsledku zpátky najdete štěstí a spokojenost.
Once upon a time, in a small village in the heart of Czech Republic, there lived a very friendly cat and dog duo. They had an unbreakable bond with each other and were known throughout the village for their extreme loyalty and kindness.

H2: The Troubles Begin

However, one day they found themselves in some trouble. The two animal friends were out for a walk, exploring the woods around the village when they heard someone crying for help. They quickly ran towards the source of the sound and found a small bird trapped in a spider’s web.

H3: The Rescue

The cat and dog duo quickly devised a plan and managed to rescue the bird. They gently untangled it from the spider’s web and freed it. The bird was so happy to be saved that it offered to repay their kindness by granting them each a wish.

H3: The Greed

The cat was quick to make her wish, „I want to be the richest cat in the village.“ The dog asked for a bone to eat every day. The bird granted their wishes and went back to its nest.

H2: The Consequences

Soon the cat was the richest cat around, with more fish than she could eat and toys to play with every day. The dog was given a bone every day but soon became bored of it. They both forgot about the bird and its kindness.

H3: The Lesson

One day, when the cat and dog were out for a walk again, they heard the bird’s cries for help again. The spider had trapped it once again in its web. The duo quickly went to its rescue and freed it once again.

H3: The Redemption

The grateful bird thanked them and said, „I see now that your wishes were not wise. You asked for things that do not give long-lasting happiness. Always be content with what you have and never forget to help those who are in need.“

H2: The Happy Ending

The cat and dog duo learned their lessons and lived the rest of their lives helping those in need and never forgetting the importance of kindness and contentment. They were loved by all and their friendship became the stuff of legends, with village folk telling stories of their bravery and kindness for generations to come.

H3: Conclusion

So, the story of the little cat and dog duo ends on a positive note. It is a fairy tale filled with friendship, loyalty, lessons, and redemption. The moral of the story is applicable to everyone; be content with what you have, help those in need, and never forget the true meaning of kindness. Such values make us worthy of being loved and respected by all.

Ponaučení z Dětské pohádka kočičce a pejskovi

Byla jednou malá vesnička v srdci České republiky, kde žil velmi přátelský duo kočka a pes. Měli spolu nerozlučnou pouto a byli známí po celé vesnici pro svou extrémní věrnost a laskavost. Jednoho dne se však ocitli v potížích. Venku procházeli se v lese kolem vesnice, když uslyšeli někoho, kdo prosí o pomoc. Rychle běželi ke zdroji zvuku a našli malého ptáčka uvězněného v pavučině. Duo rychle vymyslelo plán a dokázalo ptáka zachránit. Pták byl tak šťastný, že nabídl, že zaplatí jejich laskavost tím, že jim každému splní přání.

Kočka rychle udělala své přání: „Chci být nejbohatší kočkou ve vesnici.“ Pes požádal o kost každý den. Pták splnil jejich přání a vrátil se zpět do svého hnízda.

Brzy byla kočka nejbohatší kočkou, s více rybami, než mohla jíst, a hračkami k hraní každý den. Pes dostal každý den kost, ale brzy se unudil. Oba zapomněli na ptáka a jeho laskavost.

Jednoho dne, když byli kočka a pes venku zase na procházce, slyšeli znovu křik ptáka o pomoc. Pavouk ho opět uvěznil v pavučině. Dvojice rychle šla na jeho záchranu a opět ho osvobodila.

Dokonce nelehce vděčný pták jim řekl: „Vidím, že vaše přání nebyla moudrá. Žádali jste věci, které nedávají trvalé štěstí. Buďte vždy spokojeni s tím, co máte, a nikdy nezapomínejte pomáhat těm, kteří potřebují. “

Kočka a pes se poučili ze svých chyb a žili zbytek svých životů pomáhající těm, kteří to potřebují, a nikdy nezapomínají na důležitost laskavosti a spokojenosti. Byli milováni všemi a jejich přátelství se stalo legendou, s vesnickými lidmi vyprávějícími příběhy jejich statečnosti a dobroty po generace. Dobrý konec této pohádky nás učí, abychom byli spokojeni s tím, co máme, abychom pomáhali těm, kteří to potřebují, a nikdy nezapomínali na pravý význam laskavosti a dobroty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka