Krátké české pohádky před spaním pro děti

Chlapec a vlk pohádka

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden chlapec, který vyrůstal v překrásné krajině plné zeleně a lesů. Jeho srdce toužilo po dobrodružství a tajemstvích, která se skrývala v temnotách lesů a na úpatí hor. Jednoho dne se vydal na svou první cestu do lesa, kde se setkal s podivným vlkem. A tak začala příběh pohádky „Chlapec a vlk“.
Once upon a time in a small village on the outskirts of Prague, there lived a young boy named Jakob. He was known for his kind heart and bravery, and his love for the forest that surrounded his village. Jakob would spend hours exploring the forest, which was home to many animals, including a pack of wolves.

Chapter 1: Jakob and the Wolf Pack

One day, while Jakob was wandering through the forest, he stumbled upon the wolf pack. At first, he was afraid, but the wolves sensed his kind heart and allowed him to approach them. Jakob was amazed by the grace and beauty of the wolves and spent hours watching them hunt and play. Over time, he developed a special bond with one particular wolf, a young wolf named Tomas.

Chapter 2: The Hunt

One night, while Jakob was sleeping, he heard a loud rustling outside his window. When he looked out, he was shocked to see Tomas with a rabbit in his mouth. Jakob was horrified, and he scolded the wolf. But Tomas just looked at him with his big brown eyes, and Jakob realized that the wolf was only following his instincts. Jakob felt guilty for scolding his friend and vowed to find a way to help the wolves.

Chapter 3: The Plan

Jakob decided to ask the village elders for their help. He explained the situation to them and asked if they could spare some of their livestock to feed the wolves. At first, the elders were hesitant, but Jakob’s persuasive nature eventually won them over. They agreed to supply the wolves with enough food to keep them healthy and happy.

Chapter 4: The Celebration

The day the first shipment of food arrived, a great celebration was held in the village. The villagers danced and sang, and Jakob was hailed as a hero. Even the wolves joined in the celebration, howling in delight. From that day forward, the wolves and the villagers lived in peace and harmony, thanks to the bravery and kindness of young Jakob.

Chapter 5: The Moral of the Story

The story of Jakob and the wolves teaches us that with kindness and understanding, we can bridge the gap between different species and cultures. We should always look for ways to help others, even if they seem different or scary at first. Just like Jakob, we can make a difference in the world by following our hearts and standing up for what is right.

Ponaučení z Chlapec a vlk pohádka

Příběh Jakuba a vlků nám ukazuje, že s laskavostí a porozuměním můžeme překonat rozdíly mezi různými druhy a kulturami. Měli bychom vždy hledat způsoby, jak pomoci ostatním, i když se na první pohled zdají odlišní či děsiví. Stejně jako Jakub, můžeme významně změnit svět tím, že následujeme svá srdce a oceňujeme to, co je správné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka