Krátké české pohádky před spaním pro děti

Příběh o Passaconawayově cestě do nebe

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Příběh o Passaconawayově cestě do nebe

Dávno, dávno před naším časem, kdy se nad zemí ještě rozprostíraly lesy a řeky volně tekly, žil v krajině, která dnes známe jako Nové Anglie, mocný náčelník Passaconaway. Byl to muž uctívaný a respektovaný svým lidem, ale také obávaný svými nepřáteli. Jednoho dne však Passaconaway rozhodl, že se vydá na cestu do nebes, aby mohl mluvit s bohy a získat nové vědomosti a schopnosti. Tak začal příběh o Passaconawayově cestě do nebe.

Příběh o Passaconawayově cestě do nebe

Legendární náčelník Passaconaway

Passaconaway byl slavným náčelníkem kmene Penacook v oblasti, která dnes patří k Novému Anglii. Byl to moudrý muž, který se nejvíce proslavil jako prorok a duchovní vůdce svého lidu.

Passaconaway měl velkou moc a vliv nejen na své příslušníky, ale i na mnoho okolních kmenů. Učil svoje lidí souznění s přírodou a respektoval životní prostředí.

Mnoho legend se váže ke jménu Passaconawaye, ale asi nejznámější je příběh o jeho cestě do nebe.

Cesta do nebe

Passaconaway byl již v pokročilém věku. Cítil, že se blíží jeho konec a rozhodl se, že odcestuje na poslední cestu do nebe. Vzdal se všech svých zemských věcí, připravil si rituální plášť a nazul si svou nejkrásnější ozdobu – korálky z perel.

Poté, co se rozloučil se svými lidmi a posvátnými místy, vydal se na cestu na nebe. Cesta byla dlouhá a plná nástrah, ale Passaconaway nevzdával.

Procházel zastrašujícími lesem, překonával divoké řeky a plazil se po strmých horách. Všechno dělal s naprostým klidem a vnitřním upokojením.

Když konečně dorazil do ráje, setkal se s mnoha duchovními bytostmi a mudrci z jiných kmenů.

Poselství z nebe

Passaconaway se zeptal duchovních bytostí, čeho se má především naučit, aby mohl zapůsobit na své lidi ještě více. Duchovní bytosti mu odpověděly: „Musíš se naučit, jak respektovat životní prostředí a jak žít v souladu s přírodou. Musíš předávat tuto moudrost dalším generacím. Protože pouze v souladu s přírodou může člověk dosáhnout opravdového štěstí a míru.“

Po tom, co si Passaconaway vyslechl tuto odpověď, rozhodl se vrátit se zpátky na Zemi a své poselství předat svým lidem.

Návrat na Zemi

Passaconaway se vrátil na Zemi jako nový člověk. Stal se ještě moudřejším a viděl svět kolem sebe jinak. Rozdělil svůj příběh a poselství se svými lidmi a naučil je, jak se chovat v souladu s přírodou.

Podle lidové tradice Passaconaway žil až do svých 120 let a jeho poselství bylo předáno dalším a dalším generacím, až do dnešní doby.

Závěr

Příběh o Passaconawayovi je inspirativní a učící. Ve svém jádru nese poselství o souznění s přírodou a o jejím respektování. Passaconaway ukázal, že se ctí a respektem k přírodě může člověk na světě dokázat velké věci. A to je poselství, které bychom si měli všichni připomenout a uchovávat v srdci.

Ponaučení z pohádky pro děti

Příběh o Passaconawayovi je legendárním příběhem o náčelníkovi kmene Penacook, který je známý pro svou moudrost a duchovní vůdčí schopnosti. Příběh se soustředí na jeho cestu do nebe, kde se setkal s duchovními bytostmi a získal poselství o respektování přírody a života v souladu s ní. Po návratu na Zemi své moudrosti předal svým lidem a naučil jim, jak se chovat v souladu s přírodou. Tento příběh nás učí, že respekt k přírodě může přinést harmonii a štěstí a že tento respekt by měl být všeobecně uznávaný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka