Krátké české pohádky před spaním pro děti

Trest pro Loka (Punishment for Loki)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna příhoda, která se stala dávno v minulém věku. Mluví se o ní dodnes v českých sálech a její hrdina, Trest pro Loka, se stal legendou všech lidí příběhů. Tato pohádka vypráví o tom, jak Loki, bůh chaosu a intrik, byl potrestán za své zlé skutky a jak Trest pro Loka se stal prvním, kdo ho dokázal porazit. Ale více než to, je to příběh o síle přátelství a odvaze, která vyplynula z víry v spravedlnost. Připojte se k nám, a nechte se vtáhnout do kouzelného světa Trest pro Loka, kde se setkáte s hrdiny a zlem, a kde uvidíte, jak malý člověk dokáže porazit velkého nepřítele.

Once upon a time, in the land of the gods, there was a mischievous trickster named Loki. Loki was always up to no good, causing chaos and confusion wherever he went. His antics made the other gods angry and his behavior became intolerable.

One day, the gods decided that they had had enough of Loki’s misdeeds and decided to punish him. They gathered together and came up with a plan to make sure that Loki learned his lesson.

Trest pro Loka – The Punishment for Loki

The gods summoned Loki to a great hall, where they announced his punishment. They declared that he would be banished from Asgard, the land of the gods, and sent to live among the mortals on Midgard.

Loki was shocked and dismayed by the punishment. He had never imagined that the gods would be so harsh. He begged and pleaded with them, but they were unmoved.

The Journey to Midgard

Loki started his journey to Midgard, a long and treacherous journey. He had to cross mountains and deserts, rivers and seas. Along the way, he encountered many obstacles, but he was determined to reach his destination.

He finally arrived on Midgard and was surprised to find that life there was not easy. He had to work hard for his food and shelter, and he missed the comforts of Asgard. However, he soon realized that he had to learn to adapt to his new life if he wanted to survive.

Loki’s Redemption

As time passed, Loki began to understand the seriousness of his actions. He realized that he had caused a great deal of pain and suffering to the other gods and to the people of Midgard. He felt remorse for his past behavior and decided to make amends.

He started by doing good deeds and helping people wherever he could. He mended broken homes and helped farmers with their crops. He also made friends with the animals of the forest and the birds of the air.

His actions did not go unnoticed, and soon word of his good deeds spread far and wide. People began to speak of him with respect and admiration, and he became known as a kind and compassionate person.

Loki Returns to Asgard

As the years went by, Loki had become a respected member of the community. He had proven that he could change his ways and make amends for his mistakes. The gods, impressed by his transformation, decided to forgive him and invited him back to Asgard.

Loki returned to Asgard a changed person. He had learned the importance of responsibility and empathy, and he had gained the respect of his peers. He became a valuable member of the community, known for his wise counsel and his ability to mediate disputes.

Conclusion

Trest pro Loka, the punishment for Loki, was a turning point in his life. It provided him with an opportunity to reflect on his actions and to change his ways. It also reminded him of the importance of compassion and empathy, and how one’s actions can impact those around them.

This fairy tale teaches us an important lesson – that redemption is possible for those who are willing to change their ways and make amends for their mistakes. It also reminds us that punishment, when used appropriately, can be a powerful tool for personal growth and development.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dávno, dávno před tím, v zemi bohů, byl šibalský podvodník jménem Loki. Loki dělal vždycky neplechu, způsoboval chaos a zmatek, kdekoli se objevil. Jeho kousky rozhněvaly ostatní bohy a jeho chování bylo neúnosné. Jednoho dne se bohové rozhodli, že už mají Lokiho dost a rozhodli se ho potrestat. Sešli se a vymysleli plán, jak zajistit, aby Loki se poučil. Bohové pozvali Lokiho do velké síně, kde oznámili jeho trest. Prohlásili, že bude vyhnán z Asgardu, země bohů, a poslán žít mezi smrtelníky na Midgardu. Loki byl šokován a zděšený trestem. Nikdy si nedokázal představit, že by bohové byli tak tvrdí. Přesto prosil a prosil, ale nic nepomohlo. Začal cestovat na Midgard a zjistil, že život tam není snadný. Musel tvrdě pracovat na jídlo a střechu nad hlavou a poznal, jak moc mu chybí pohodlí v Asgardu. Rozhodl se změnit a začal konat dobré skutky. Jeho činy se nesešly a brzy se stal uznávaným a váženým obyvatelem. Bohové si všimli jeho změny a rozhodli se mu odpustit a pozvat ho zpět do Asgardu. Loki se vrátil jako změněný člověk a stal se užitečným členem komunity. Tento pohádkový příběh nás učí důležitému učení – že je možné se vykoupit za změnu svého chování a napravit své chyby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka