Krátké české pohádky před spaním pro děti

Slavné přísahy synů umírajícímu otci

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna rodina, která žila v krásné krajině v České republice. Tato rodina měla dva syny, kteří byli velmi oddaní a milovali svého otce nad všechno. Jenže jeden den se stalo něco nečekaného: jejich otec záhadně onemocněl a předpovědi lékařů nebyly optimistické. Rozhodli se tedy synové udělat něco, co by ho mohlo zachránit. Vydali se na dlouhou cestu, aby našli lék, který by jejich otce uzdravil. Během svého putování však narazili na mnoho nebezpečí a překážek. Tuto poutavou a dojemnou cestu pojmenovali jako „Slavné přísahy synů umírajícímu otci“.

Slavné přísahy synů umírajícímu otci

Zkouška statečnosti

Když se otec zemřel, zanechal po sobě pět synů. Každý syn měl svou vlastní péči o hospodářství a rodinné statky. K nejstaršímu synovi se otec obrátil a řekl mu: „Synu, nechci odcházet z tohoto světa s vědomím, že můj život byl marný. Proto ti ukládám zkoušku. Jděte do lesa, kde se nachází velké národní duby. Každý z vás bude mít deset hodin času na to, aby odstranil vše, co roste pod duby. Ten, kdo to dokáže, bude dědicem všech mých statečností a slávy.“

Každý z bratrů cítil strach a obavy, ale věděli, že svého otce nemohou zklamat. A tak se bratři vydali do lesa, kde se nacházely duby. Každý z nich si našel svůj strom. Nejstarší se začal s náležitou důkladností starat o svůj dub. Následovali ho další synové, kteří také pracovali s naprostou precizností.

Zrada a záchrana

Počasí se však rychle zhoršilo a bratři museli ukončit svou práci. Když se vrátili domů, byli už mokří a unavení. Ale jejich snažení bylo marné, protože nejmladší z bratrů se pokusil o zradu. Snažil se vyhnout své práci a dostat se tak k bohatství a slávě bez práce.

A tak se otce dozvěděli, že nebylo odstraněno nic pod statkem nejmladšího bratra. Otec si však již nebyl jistý, zda test svých synů dokáže rozlišit touhy a potenciál každého z nich. Proto rozhodl, že prostě odstoupí svůj majetek svým synům, aby tak zamezil jakýmkoli dalším konfliktům mezi nimi.

Odpuštění

Bratři však pochopili, že měli být uznáni pro svou práci a to, co jim jejich otec dal, bylo mnohem větší než všechny peníze na světě. Tak se rozhodli, že se od otce omluví a požádají ho o odpuštění za své selhání. Jejich otec proto pochopil, že všichni jeho synové byli schopni mnohem více, než co kdy od nich očekával. A tak se před tím, než zemřel, rozhodl, že jim zanechá veškeré své dědictví, spolu s největším bohatstvím, jaké kdy někdo ve svém životě vlastnil.

Bratři tak žili šťastně až do konce svých životů a učinili slavné přísahy, že budou stále sloužit svému otci a jeho dědictví. A také si slíbili, že svého otce nikdy nezklamou a budou pracovat s maximálními náležitostmi a pečlivostí.

Ponaučení z pohádky pro děti

V pohádce se setkáváme s pěti bratry, kteří se po otci stali dědici majetku. Jejich otec před smrtí stanovil zkoušku, kterou museli projít, aby dokázali svou statečnost a získali dědictví. Každý z bratrů měl deset hodin na svěřený dub, u kterého se musel postarat o vše, co roste pod ním.

Nejmladší syn se však pokusil o zradu a neuspěl v úkolu. Otec se však rozhodl odstoupit svůj majetek synům, aby se předešlo dalším konfliktům. Bratři však poznali, že jejich úsilí a láska ke svému otci je důležitější než samotné bohatství.

Pohádka nás vyučuje, že snažení a touha po úspěchu je důležitější než samotný výsledek. Měli bychom se snažit pracovat vždy s náležitou pečlivostí a důsledností a být vděčni za to, co už máme. Taktéž bychom neměli zapomínat na své blízké a vztahy, kde je důležitá láska a vzájemné porozumění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka