Krátké české pohádky před spaním pro děti

Aegirova hostina

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou krásná země, kde vládla královna Aegirova hostina. Každý rok zvala k sobě své nejznámější a nejbohatší hosty na slavnostní večeři, kterou nikdy nikdo nezapomněl. Lidé se těšili na tuto událost celý rok a snažili se připravovat na ni co nejlépe. Tato hostina se však neobešla bez záhad a tajemství, ale pro každého byla ohromujícím zážitkem.

Once upon a time in a small village in the Czech Republic, there was a tradition called “Aegirova hostina”. This was an annual celebration that was held in honor of the goddess of fertility, Aegira. The festival was a time for the villagers to come together and celebrate the harvest season.

H2: How Aegirova Hostina Began

According to legend, Aegira was a beautiful goddess who was loved by all. She was known for her abundant harvests and the fertility of the land. One day, the villagers decided to honor her by hosting a grand feast in her name. They gathered together all of the best crops and fruits from their harvest and prepared a magnificent feast.

As they feasted and drank, they became increasingly merry and began to sing and dance in celebration. Aegira, pleased by their festivities, appeared before them and blessed their crops and lands with even greater abundance.

From that day on, the villagers continued to host the grand feast every year in honor of Aegira. They dubbed it “Aegirova hostina” or “Aegira’s feast”.

H2: The Preparation for the Feast

As the day of the feast drew near, the villagers began to busy themselves with preparations. The women would bake delicious cakes and pies using the freshest ingredients from the harvest. The men would gather together the best meats and prepare a large spit roast.

Meanwhile, the children would gather flowers and decorate the village square with colorful garlands. As the sun set on the day of the feast, the village was transformed into a magical wonderland.

H3: The Feast Begins

As the guests arrived for the feast, they were greeted by the scent of delicious food and the sounds of music and laughter. The village square was filled with tables laden with the best food and drink from the harvest.

The villagers and guests sat down together to enjoy the feast. They feasted on roasted meats, fresh fruits and vegetables, and delicious cakes and pastries. They drank mead and wine and told stories of the harvest season.

As the night drew on, the feasting turned to dancing. The villagers and guests danced around the central fire in honor of Aegira. The flames flickered and danced in time to the music, casting a warm golden light over the revelers.

H3: The Blessing of Aegira

As the dancing drew to a close, the village elder stepped forward to give the blessing of Aegira. He raised his hands to the sky and called upon the goddess to bless the land and the harvest.

Suddenly, a gentle breeze began to blow, carrying with it the scent of blooming flowers and ripening crops. The villagers felt a sense of peace and joy wash over them, knowing that they had been blessed with another abundant harvest.

H2: Conclusion

Aegirova hostina was not just a festival, it was a celebration of life and abundance. It was a reminder of the beauty and generosity of nature, and the importance of coming together as a community to celebrate it. The feast became a cherished tradition and a symbol of the harmony between humans and the natural world.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Byla jednou malá vesnice v České republice, kde každoročně slavili tradiční festival nazvaný „Aegirova hostina“. Tento festival byl poctou bohyni plodnosti Aegiře a slavil se při příležitosti sklizně. První Aegirova hostina byla uspořádána, když vesničané připravili grandiózní hostinu ze všech nejlepších plodů ze sklizně a během ní si zpívali a tančili. Aegira se objevila před vesničany a poznamenala, že jsou jejich hostiny nádherné. Po tomto dni se vesničané každoročně těšili na Aegirovu hostinu, kterou připravovali s mnoha způsoby. Ženy pekly dorty a koláče z nejčerstvějších ingrediencí ze sklizně, muži pekli velký otočný rošty a děti vyzdobily vesnici květinami. Když nadešel den hostiny, na náměstí byly postaveny stoly s nejlepším jídlem a pitím ze sklizně. Hosté, vesničané a lidé z okolních vesnic se sešli, aby se společně veselili. Po jídle následovaly tance a zpěvy, vše zahrnovalo poctu Aegiře. Nakonec ještě starší člověk ze vesnice požádal Aegiru, aby požehnala úrodu vesničanům. Náhle se ozval mírný vánek a začal vonět květinami. Vesničané se cítili naplněni mírem a radostí, vědouce, že byli požehnáni další hojnou úrodou. Aegirova hostina byla nejen slavností, ale připomínkou krásy a laskavosti přírody a důležitosti společenství pro oslavu toho.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka