Krátké české pohádky před spaním pro děti

Brnění a rolničky pohádka krystýna nováková fuitová

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna malá země na východě Evropy, kde se odehrávaly neuvěřitelné příběhy. Mezi nejznámější patřila pohádka o Brnění a rolničky, která uspokojovala srdce mnoha malých i velkých fanoušků. Tuto kouzelnou pohádku napsala Krystýna Nováková Fuitová z České republiky, a byla ihned přijata jako jeden z nejpopulárnějších příběhů v této zemi. Přečtěte si tuto překrásnou pohádku až do konce, abyste se dozvěděli, jakou cestu za poznáním a dobrodružstvím Brnění a rolničky prožily.
H2: Brnění a rolničky – pohádka o největším zlatém pokladu

H3: Představení hlavních postav

V této pohádce se setkáme s dvěma hlavními postavami – Brněním a Rolničkou. Brnění je mladým, nebojácným klukem, který se vydává na dobrodružnou cestu za největším zlatým pokladem, který kdy byl v historii nalezen. Rolnička je veverkou, která je Brněním přidělena jako průvodce, aby mu pomohla najít cestu a varovala ho před nebezpečím.

H3: Začátek cesty

Brnění se vydal na cestu se svými dobytčími koni, zásobami jídla a vodou a s Rolničkou na zádech. Po několika dnech cesty se dostali k řece, kterou museli překonat. Brnění si uvědomil, že nemají dostatek lodí, aby převezli všechno zboží, tak se rozhodl, že jednoho koně, kterého nepotřebují, zabijí a použijí jeho kůži, aby si postavili vlastní loď.

H3: První překážka

Brnění a Rolnička pokračovali v cestě, ale brzy narazili na mohutný les, který se před nimi rozkládal. Rolnička řekla, že v lese žije divoké zvíře, které by mohlo Brněního zabít. Brnění však nechtěl od cesty ustoupit, tak se rozhodl, že se s divokým zvířetem utká. Po dlouhé bitvě se mu podařilo zvíře porazit a pokračovat v cestě.

H3: Další překážky

Po dalších několika dnech cesty se Brnění a Rolnička dostali k další překážce – horskému pohoří. Hory byly vysoké a skalnaté a zdálo se, že není žádná cesta, kterou by mohli pohoří překonat. Rolnička se snažila najít cestu k dokonalému zlatému pokladu, ale chvíli trvalo, než se dostali na správnou cestu. Po mnoha útrapách se jim nakonec podařilo pohoří překonat.

H3: Dosahování cíle

Po další cestě se Brnění a Rolnička dostali k místu, kde měl být zlatý poklad. Bylo to město s impozantním hradem, kde byl uložen poklad. Brnění se rozhodl, že unese princeznu a použije ji jako zástavu, aby ho pustili do hradu. Po zdlouhavých diskuzích se ten plan nakonec podařil a Brnění se dostal dovnitř hradu, kde shledal poklad.

H3: Závěrečná myšlenka

Po dlouhé cestě se Brnění s Rolničkou vrátili zpět domů a každý z nich získal svůj podíl na zlatém pokladu. Brnění si uvědomil, že jeho největší odvaha a odhodlání způsobily to, že získal ten největší zlatý poklad v historii. Poklad však neměl být jeho největším cílem, protože na jeho cestě získal neocenitelné zkušenosti a naučil se mnoho cenných lekcí o životě.

Ponaučení z Brnění a rolničky pohádka krystýna nováková fuitová

V pohádce „Brnění a rolničky – pohádka o největším zlatém pokladu“ se setkáváme s odvážným klukem Brněním, který se vypravil najít největší zlatý poklad v historii. Jeho průvodcem byla veverka Rolnička, která mu pomáhala najít cestu a varovala ho před nebezpečím. Během cesty se Brnění setkal s mnoha překážkami, jako jsou řeka, les, a horské pohoří. Svým odvahou a odhodláním se ale dokázal s překážkami vyrovnat a nakonec se dostal k pokladu.

Hlavní myšlenkou pohádky je, že největší odměnou na cestě není jen zisk cíle, ale zkušenosti, které si člověk získá při plnění svých snů. Brnění na své cestě poznal mnoho nových věcí, zdokonalil své dovednosti a získal cenné zkušenosti, které mu pomohly v životě.

Další důležitou myšlenkou pohádky je, že ne vždy je nutné přikročit k násilí, aby se úspěšně zvládly obtíže. Brnění se snažil vyrovnat se s překážkami pomocí své síly, ale nakonec se mu podařilo překonat všechny překážky pomocí svého odhodlání a chytrosti.

Celkově lze tuto pohádku považovat za poučnou a motivující, protože nás učí, že na cestě za svými sny a cíli je nutné být odvážný a nevzdávat se před překážkami, které nás mohou předběhnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka